ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home តំណាងផ្នែកច្បាប់
តំណាងផ្នែកច្បាប់
ការតំណាងផ្នែកច្បាប់

តំណាងផែ្នកច្បាប់ គឺជាផ្នែកដ៏ចម្បងមួយដែលអាចធ្វើ​ឲ្យជន​រងគ្រោះ​មានការយ​ល់ដឹង និ​ង មាន លទ្ធភាព​​ចូល​រួម​​ប្រកប​​ដោ​​យ​ប្រសិ​ទ្ធ​ភាព​​ក្នុងដំណើរ​​ការ​នីតិវិធី​ នៅ​ចំពោះ​​​​មុខ អ.វ.ត.ក ជាពិសេសនៅពេល​ដែលជនរងគ្រោះមានឆន្ទៈចូលរួ​មជាដើម បណ្តឹង​រដ្ឋប្ប​​វេណី​ដើម្បី ទាម​​ទារ​​សំ​ណង​។ ជន​រង​គ្រោះ​អាចមាន​​តំ​​ណាងជា​មេធាវីជា​តិតែមួយរូប ​ឬអា​ចមាន តំណាងជាមេធាវី​ជាតិមួយរូប និង​មេធាវី​បរទេស​មួយ​រូប​​នៅចំពោះ​មុខ អ.វ.ត.ក។ វិធាន១២ស្ទួន(​១)(គ​) នៃវិធានផ្ទៃ​ក្នុង​របស់ អ.វ.ត.ក បញ្ជាក់​ថា អង្គភាព​គាំពា​​រជនរងគ្រោះ​​ត្រូវ​រក្សា​បញ្ជី​ឈ្មោះ មេធាវីជាតិ និង អន្តរជាតិ​ដែលមាន​ឆន្ទៈធ្វើជា​តំណាងឲ្យ ជនរង​គ្រោះ ឬសមាគម​ជនរងគ្រោះនៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.​ក។ មេធាវីដែលមាន ឆន្ទៈ​ធ្វើជាតំណាង​ឲ្យ​ជន​រង​គ្រោះ​​​ត្រូវមាន​ឈ្មោះនៅក្នុង​បញ្ជីឈ្មោះមេធាវី​របស់ អង្គភាព​គាំពារ​ជនរង​គ្រោះ​ដែល​អាច​ឲ្យ​​ជន​រងគ្រោះ​មានលទ្ធភាព ជ្រើសរើស មេធាវី​ចេញ​ពី​ក្នុង​បញ្ជី​នេះ​ប្រកប​ដោយ​ភាព​ច្បាស់​លាស់​។

ជនរងគ្រោះក៏អាចសុំជំនួយពីមេធាវីដែលគ្មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះមេធាវីរបស់អង្គភាពគាំពារ​ជនរងគ្រោះ​​បាន​ដែរ។ នៅក្នុងករណី​នេះ មេធាវី​នោះ​​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​​ទំនាក់​ទំន​ង​ជាមួយ​អង្គភាព​គាំពារ​ជនរងគ្រោះដើម្បី បញ្ចូលឈ្មោះគាត់ទៅក្នុង បញ្ជីមេធាវី​មុន​ពេលគាត់​អាចធ្វើជា​តំ​ណាង​ឲ្យ​ជនរងគ្រោះ​នៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក។​(សូមមើល​ផ្នែកខាងក្រោម​​ស្តីពី លក្ខណៈ​​​វិនិច្ឆ័យ​ដើម្បីចុះឈ្មោះ​ក្នុងបញ្ជី​មេធាវី)​កិច្ចខិតខំប្រឹង​ប្រែង​នានាត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​​ដើម្បីធានា​ថា ដើមបណ្តឹង រដ្ឋប្បវេណីទាំងអ​ស់អាចទទួលបា​​នមេធាវីតំណាង ទោះបីជា​ពួក​គាត់​​មិន​មាន​​លទ្ធភាព​ចំណាយ​លើ​មេធាវីក៏​ដោយ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ភាគច្រើន​នៃ​មេធាវី​ដែល​តំណាង​​ឲ្យ​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណីទាំងអស់ ធ្វើការមិនយកប្រាក់កម្រៃ ឬទទួល បាន​ប្រាក់​ឧបត្ថ​ម្ភ​ពី​ស្ថាប័ន​ខាងក្រៅអ.វ.ត.ក។ លើសពីនេះទៅទៀត សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ អង្គភាព​គាំពារ​ជន​រង​គ្រោះ​កំពុង តែធ្វើការ​រៀបចំ​ឲ្យមាន​ក្រុម​មេធាវី​មួយក្រុម មាន​មេធាវី​ពីរ​រូប ដើម្បី​តំ​ណាង​ឲ្យ​ដើម​បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​នៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក។​ ក្រុមនេះ​នឹងធ្វើការសហការ​ក៏ដូចជា​ជួយ​បំពេញ​បន្ថែម​​លើការងារ​​របស់​ក្រុមមេធាវី​​ផ្សេងៗទៀត។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការបញ្ចូលឈ្មោះទៅក្នុងបញ្ជីមេធាវី

មេធាវីជាតិដែលមានបំណងចង់តំណាងឲ្យដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីត្រូវមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចខាងក្រោម ដើម្បីមាន ឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​មេធាវី​របស់​អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ៖

  • ត្រូវជាសមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា(BAKC)
  • ត្រូវមានសមត្ថភាពផ្នែកច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ និងនីតិវិធីនៅថ្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិ

មេធាវី​អន្តរជាតិដែលមានបំណងចង់តំណាង​ឲ្យដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ត្រូវ​មាន​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​ដូចខាង​ក្រោម​ដើម្បី​មាន​ឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​មេធាវី​របស់​អ​ង្គភាព​គាំពារ​ជន​រង​គ្រោះ៖

  • ត្រូវជាសមាជិកដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អនៃសមាគមមេធាវីដែលមានការទទួលស្គាល់នៅក្នុង​​រដ្ឋជា​​សមាជិក​នៃ​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ
  • មានវិញ្ញាបនបត្រផ្នែកច្បាប់ ឬគុណសម្បត្តិវិជ្ជាជីវៈច្បាប់ប្រហាក់ប្រហែល
  • មានភាពស្ទាត់ជំនាញផ្នែកភាសាខ្មែរ បារាំង ឬអង់គ្លេស
  • ត្រូវមានសមត្ថភាពផ្នែកច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ និងនីតិវិធីនៅថ្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិ
  • ត្រូវមានបទពិសោធន៍បំពេញការងារផ្នែកដំណើរការនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ក្នុងនាមជា មេធាវី ចៅក្រម ឬព្រះរាជអាជ្ញា ឬ​ក្នុង​សមត្ថភាព​ផ្សេង​ទៀត
  • មិនធ្លាប់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌ ឬត្រូវផ្តន្ទាទោសពិន័យធ្ងន់ធ្ងរ ដែលត្រូវបានពិចារណា​ថា អ​​វិសមិត​ភាព​ក្នុង​ការ​តំណាង​ជន​រងគ្រោះ​នៅ​ចំពោះ​មុខអ.វ.ត.ក។
  • បន្ថែមលើនេះទៀត សហមេធាវីអន្តរជាតិត្រូវចុះឈ្មោះនៅគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ការគាំទ្ររបស់អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះចំពោះមេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនឹងផ្តល់នូវការគាំទ្រដ​ល់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​ និង មេធាវីរបស់ពួក​គេ​ក្នុង ផ្នែ​កមួយ​ចំនួន​ដូច​​ជា ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​ផ្នែក​ច្បាប់ កា​រផ្តល់​យោបល់​លើបញ្ហា​ទូ​ទៅ និង ការគាំទ្រ​ទាក់​ទង នឹងនីតិវិធី​តុលាការ ក៏​ដូចជា​​ការ​ផ្តល់​លទ្ធភាព​ទៅ​លើ​ការ​ពិនិត្យ​មើល​​សំណុំ​រឿង។ ដើម្បីធ្វើការលើក កំពស់សមត្ថភាព​​របស់មេធាវី​តំណាង​ដើម​​ប​ណ្តឹង​រដ្ឋ​ប្បវេណីនៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក អង្គភាព​គាំពារ​ជន​រង​​គ្រោះក៏បាន​រៀបចំឲ្យមា​នវគ្គបណ្តុះ​បណ្តាលនានាសម្រាប់មេធាវី។ ស្រប​ពេលជាមួយគ្នានេះ អង្គភាព ​គាំពារ​ជន​រងគ្រោះ​បាន​ចាប់ផ្តើម​ប្រមូល​ឯកសារបណ្ណាល័យនានាដែលទាក់ទង ទៅនឹងសិទ្ធិជនរងគ្រោះ ដែលត្រូវបានគេដាក់នៅក្នុងបណ្ណាល័យ អ.វ.ត.ក ដើម្បី​ឲ្យមេធាវីតំណាងដើ​​មបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​អាច​រក ឯកសារទាំងនោះបាន។ តុលាការ​ក៏នឹង​រៀប​ចំឲ្យ​ក្រុម​មេធាវី​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​រាល់សម្ភារៈ និង មធ្យោ​បាយ នា​នា​នៅអ.វ.ត.ក​ដែលនៅ​ទីនោះ មេធាវីអាច​ជួបជា​មួយកូនក្តីរបស់​ខ្លួន​ជា​លក្ខណៈ​ឯកជន និងអាច​ធ្វើការ ស្រាវជ្រាវ​ច្បាប់​នានា​បាន។ មេធាវី​ក៏នឹង​ទទួល​បាន​ការបណ្តុះ​​បណ្តាល​ពីរបៀប​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ ដែលត្រូវ​ប្រើ​​នៅ​តុលាការ​ផងដែរ ដូច្នេះ​​មេធាវី​អាចរៀប​ចំ​សំំណុំ​រឿងផ្សេងៗ​ព្រម​ទាំងអាច​ទំនាក់​ទំនង យ៉ាងមាន​ប្រសិទ្ធភាព​ជាមួយ​ការិយាល័យ​នានា​នៅ​តុលាការ។

ដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យសុំ

បេក្ខជនដែលមានចំណា​ប់អារម្មណ៍​ចង់ធ្វើជាមេធាវីតំណា​ងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីត្រូវបំ​ពេញនូវទ​ម្រង់បែបបទដូចខាងក្រោម។ ចំពោះ​​មេធាវីអន្តរជាតិ​គឺត​ម្រូវ​ឲ្យ​បំពេញនូ​វ​ពាក្យ​សុំ​ចុះ​ឈ្មោះនៅ គណៈមេធាវីនៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (BAKC)បន្ថែមទៀត។ ពាក្យ​សុំ​ដែល​បាន​បំពេញរួចរាល់ហើយត្រូវភ្ជា​ប់មកជាមួយនូវ ឯក​សា​រ​បញ្ជាក់​នានា​ផ្ញើ​តាម​ប្រៃសណី​យ៍​តាមរយៈ​អាសយដ្ឋាន ​ដែលមាន​នៅ​​លើ​ពាក្យសុំស្រាប់។ អង្គភាព​គាំពារជនរងគ្រោះ​នឹងធ្វើការពិចារណាទៅលើរាល់ពាក្យ សុំទាំងអស់ក្នុង​កំឡុង​ពេ​លមួយ​ខែបន្ទាប់​ពីបាន​ទទួល​ពាក្យ​សុំ។

ឯកសារនានា

 
Victims Support Section of the ECCC