ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនឹងរៀបចំវេទិកាលើកទី៨សម្រាប់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្នវេណីចំនួន២០០ នាក់ នៅរាជធានីភ្នំពេញ
អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនឹងរៀបចំវេទិកាលើកទី៨សម្រាប់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្នវេណីចំនួន២០០ នាក់ នៅរាជធានីភ្នំពេញ

ភាព​គាំពារ​ជនរងគ្រោះ ​នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នឹង​រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំថ្នាក់​តំបន់​លើកទី៨ ក្នុងឆ្នាំ២០១២​ និង២០១៣​ ជាមួយដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន ២០០ នាក់ មកពីខេត្តចំនួន ៨ នៃប្រទេសកម្ពុជា។ ​កិច្ចប្រជុំ​ថ្នាក់​តំបន់​​​នេះ​នឹង​ធ្វើ​នៅ នៅថ្ងៃចន្ទ ទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ នៅមជ្ឈមណ្ឌល​ព័ន្ធ​កិច្ច​ឯកភាពគ្រិស្ទបរិស័ទភ្នំពេញស្ថិតនៅ អាគារ លេខ១៩-២១ ផ្លូវ៣៣០ សង្កាត់​​បឹងកេង​កងបី ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។ (អត្តសញ្ញាណ​របស់​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​នឹង​​ត្រូវ​រក្សា​ជាសម្ងាត់)។

 
Victims Support Section of the ECCC