ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home សំណង និងវិធានការនានា សំ​ណង​​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​នៃ​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​​ទទួល​បាន​ការ​គាំទ្រ​យ៉ាង​ទូ​លំ​ទូ​លា​យ​
សំណង​ដល់ជន​រងគ្រោះ​របប​ខ្មែរក្រហម​ទទួល​បានការគាំទ្រ​សន្ធឹក​សន្ធាប់​

រហូតមកដល់ពេលនេះ មានការគាំទ្រយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់សម្រាប់គម្រោងសំណងដែលស្នើសុំដោយ​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណីក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)។ គម្រោងសំណងទាំងនេះនឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ជនរងគ្រោះ​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិ​ប​​តេយ្យ​​ពី ឆ្នាំ ១៩៧៥ ដល់ ឆ្នាំ ១៩៧៩។ អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ និងអង្គភាព​សហ​មេធាវី​នាំមុខ​​តំណាង​ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី កំពុងតែដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ដើម្បី​ជួសជុល​ព្យសនកម្ម​ដល់​ជនរងគ្រោះដែលនៅមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហម។ អង្គភាពទាំងពី សូមថ្លែង​អំណរ​អរគុណ​ដល់ម្ចាស់ជំនួយបច្ចុប្បន្នទាំងអស់ ព្រមទាំង​​អាជ្ញាធរ រដ្ឋាភិបាល និងអង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ផ្សេងៗ ​ដែល​បានចូលរួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ផ្នែកនយោបាយ ឬផ្នែកបច្ចេកទេសក្តី ដើម្បី​ជួយ​ជ្រោម​ជ្រែង​
ដល់​គម្រោង​ទាំង ១៣ ដែលបានស្នើសុំ​នៅ​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០២/០១។

 
Victims Support Section of the ECCC