ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home ព័ត៌មានថ្មីៗ សំណងដល់ជនរងគ្រោះរបបខ្មែរក្រហមទទួលបានការគាំទ្រសន្ធឹកសន្ធាប់
សំណងដល់ជនរងគ្រោះរបបខ្មែរក្រហមទទួលបានការគាំទ្រសន្ធឹកសន្ធាប់

រហូតមកដល់ពេលនេះ មានជំនួយជ្រោមជ្រែងយ៉ាងច្រើន​សម្រាប់គម្រោង​សំណង​ដែលដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី បាន​ស្នើ​សុំនៅ​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០២/០១ ប៉ុន្តែ​ក៏​នៅ​​មានកង្វះ​ខាតមូល​និធិនៅឡើយ ដូច្នេះនៅ​តែមានឱកាស​ផ្សេងៗ​ដែលម្ចាស់​ជំនួយ​​សក្តានុពល អាចចូលរួម​ជួយសម្រេច​​គម្រោង​ទាំងនេះ ដែល​នឹងផ្តល់​ប្រយោជន៍​​ដល់ជនរងគ្រោះ​នៃរបប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ​ពីឆ្នាំ ១៩៧៥ ដល់ ឆ្នាំ ១៩៧៩។

ដោយសហការយ៉ាង​​ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹង​ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការ​ក្រៅរដ្ឋាភិបាល  អង្គភាពគាំពារ​​ជនរងគ្រោះ និងសហមេធាវីនាំមុខ​​តំណាង​​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី នៅ អ.វ.ត.ក បច្ចុប្បន្ននេះ​​កំពុងតែដឹកនាំកិច្ច​ខិតខំប្រឹងប្រែង​ថ្មីមួយ​ដើម្បីជួសជុល​ព្យសនកម្ម​របស់​​​​ជនរងគ្រោះ ដែលនៅ​មាន​ជីវិត​ពី​របបខ្មែរ​ក្រហម។ អ.វ.ត.ក​​ គឺជា​តុលាការ​ដំបូងបំផុត​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ជនរងគ្រោះចូលរួមផ្ទាល់​​ក្នុងនាមជាភាគី​​នៅក្នុងកិច្ច​​ដំណើរការនីតិវិធី។ តាមក្រប​​ខ័ណ្ឌ​ច្បាប់​ដែលចែង​អំពីកិច្ច​ដំណើរ​ការ​នីតិវិធីរបស់ អ.វ.ត.ក ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្ប​វេណី អាចស្វែង​រកសំណង​ផ្លូវចិត្ត និងសមូហភាព។ បន្ថែមពីលើ​នេះទៀត អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ​​មានភារកិច្ចបង្កើត និងអនុវត្ត​វិធានការ​នានាមិនមែន​បច្ចេកទេសតុលាការ​​ដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍​​​​ដល់ជនរងគ្រោះឲ្យបានកាន់តែច្រើន​​ថែមទៀត។ នាពេលថ្មីៗនេះ អង្គជំនុំជម្រះ​​សាលាដំបូង បានសម្រេច​កាលបរិច្ឆេទ​កំណត់​​គឺនៅត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៤ ឲ្យ​ដើម​​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី ត្រូវតែដាក់​ឯកសារ និងព័ត៌មានណា​បន្ថែមទៀត ស្តីពីគម្រោង​សំណង​ដែលខ្លួន​ស្នើសុំនៅក្នុង​​សំណុំរឿង ០០២/០១ រួមមាន​បច្ចុប្បន្នភាព​អំពីមូលនិធិជាដើម។ ដើមបណ្តឹង​​​រដ្ឋប្បវេណី ស្នើតុលាការ​សុំទទួល​ស្គាល់គម្រោង​សំណងចំនួន ១៣គម្រោង​នៅ​ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ដែលបំណង​ទទួលស្គាល់​ជនរង​គ្រោះ​របប​ខ្មែរក្រហម ដើម្បីកាត់បន្ថយ​​ព្យសនកម្ម និងការឈឺចាប់​​​ដែលជនរងគ្រោះ​​បានជួបប្រទះ។

សំណើគម្រោងទាំង១៣ ដែល​​បានដាក់​ជូនអង្គជំនុំជម្រះ​​សាលាដំបូង (អានលម្អិត)។ ក្នុងករណីផ្តន្ទាទោស​​ជនជាប់ចោទ អង្គជំនុំជម្រះ​​សាលាដំបូង អាចផ្តល់​សំណង​ផ្លូវចិត្ត និងសមូហភាព ដល់ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណីនៅ​ក្នុងសាលក្រម​របស់​ខ្លួន ប្រសិន​បើ​លក្ខខណ្ឌ​មួយចំនួន​ត្រូវបាន​បំពេញ ដោយក្នុង​​ចំណោមនោះរួមមានលក្ខខណ្ឌ​​តម្រូវឲ្យរៀបចំឯកសារ​អំពីភាពគ្រប់​គ្រាន់​នៃមូលនិធិពីខាងក្រៅ​សម្រាប់​គម្រោងនីមួយៗ​​ដែលបានស្នើសុំ។ ដោយសារកាល​បរិច្ឆេទ​កំណត់​ត្រឹម​ចុងខែមីនា ដែល​ខិត​កាន់តែជិត​​ហើយនោះទើប​អង្គភាព​គាំពារ​​ជនរង​គ្រោះ សូមឆ្លៀត​យកឱកាស​​​នេះ​ដើម្បី​ជម្រាប​ជូន​សាធារណជន​អំពីសមិទ្ធផល​ដែលទទួលបាន​​រហូតមកបច្ចុប្បន្ននេះ ហើយសូមស្នើ​​សុំមូលនិធិស្ម័គ្រ​ចិត្ត បន្ថែម​ទៀត​សម្រាប់​ឧបត្ថម្ភដល់គម្រោង​សំណង​ដែលដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី​បានស្នើសុំ។ ទោះបីជាមានជំនួយ​ជ្រោម​ជ្រែងយ៉ាងច្រើន ផ្នែកផ្លូវចិត្ត នយោបាយ និងហិរញ្ញវត្ថុ​ពីសហគមន៍ម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិ រាជ​រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និង​អង្គការសង្គមស៊ីវិល​កម្ពុជា​យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏នៅតែមានឱកាសជាច្រើនទៀត​ដែលម្ចាស់ជំនួយសក្តានុពល​អាចចូលរួមជួយសម្រេចគម្រោងសំណង​ដែលបានស្នើសុំ។ តាមរយៈការផ្តល់ជំនួយជ្រោមជ្រែង​ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ​ដល់គម្រោងទាំងនេះ ម្ចាស់ជំនួយអាចជឿជាក់​ប្រាកដថាការចូលរួមចំណែក​របស់ខ្លួន ត្រូវបានប្រើប្រាស់​សម្រាប់​គម្រោងដែលបង្កើត និងបង្កើន​ជាអតិបរមានូវប្រយោជន៍ផ្ទាល់ និងយូរ​អង្វែងសម្រាប់ដើម​បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី និងជនរងគ្រោះ​នៅទូទាំងប្រទេស​កម្ពុជា។

គម្រោងមួយចំនួនមិនទាន់​មានមូលនិធិនៅឡើយទេ ដូច្នេះ អាចមានហានិភ័យថា តុលាការនឹងមិនទទួលស្គាល់ ឬមិនអាចអនុវត្តបាន។​ ជំនួយមូលនិធិត្រូវ​បានស្នើដោយផ្អែកលើអាទិភាព នៃគម្រោងទាំងនេះ ដូចជាគំនិតផ្តួចផ្តើម​អំពីការចងចាំសាធារណៈ គម្រោងបោះពុម្ពផ្សាយ និងចែកចាយ​សាលក្រម សំណុំរឿង ០០២/០១ ជូនជនរងគ្រោះ ជាសាលក្រមទាំងស្រុង និងសម្រង់សង្ខេប។ គម្រោងសំណងមួយចំនួន​បានទទួលមូលនិធិ​រួចហើយ ប៉ុន្តែនឹងពង្រីកវិសាល​ភាព​​បន្ថែមទៀតពេល​ទទួលបានមូលនិធិបន្ថែម។ ក្នុងចំណោមគម្រោងទាំងនេះ​រួមមាន គម្រោងព្យាបាល​តាមរយៈ​ការផ្តល់សក្ខីកម្ម ក្រុមជួយខ្លួនដើម្បី​ស្តានីតិសម្បទា ការតាំងពិព័រណ៍ ចល័ត និងអចិន្ត្រៃយ៍។

សូមម្ចាស់ជំនួយ​សក្តានុពល ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គភាព​គាំពារជនរងគ្រោះ ដើម្បីទទួល​បានព័ត៌មានបន្ថែម និងការជួប​ពិភាក្សា​ដោយ​មាន​បទ​បង្ហាញ។

អង្គភាពគាំពារ​ជនរងគ្រោះ គឺជាអង្គភាពផ្លូវការមួយរបស់ អ.វ.ត.ក ហើយមានភារកិច្ច​សម្របសម្រួល​ឲ្យជនរងគ្រោះ​ចូលរួមនៅក្នុង​កិច្ចដំណើរការនីតិវិធី​របស់ អ.វ.ត.ក លើកលែងតែ​តំណាងផ្លូវច្បាប់។ អង្គភាពនេះ​ក៏មានភារកិច្ចស្វែង​រកមូលនិធិ និងជំនួយជ្រោមជ្រែង​ពីខាងក្រៅ ហើយដោយសហការ​​យ៉ាងជិតស្និទ្ធិជាមួយនឹង​សហមេធាវីនាំមុខតំណាង​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី អង្គភាពនេះ​មានភារកិច្ចកំណត់ រៀបចំ និងអនុវត្តគម្រោង​សំណងផ្សេងៗ។

ទំនាក់ទំនងនៅអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ

លោក ហង្ស វណ្ណៈ
ប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ
សារអេឡិចត្រនិចៈ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។

 
Victims Support Section of the ECCC