ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

សំណងដ៏មានអត្ថន័យសម្រាប់ជនរងគ្រោះរបបខ្មែរក្រហម

រហូតមកដល់​ពេលនេះ មានជំនួយជ្រោម​ជ្រែង​យ៉ាងច្រើនសម្រាប់គម្រោង​សំណង​ដែលដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី បានស្នើសុំនៅ​ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ប៉ុន្តែក៏នៅ​មានកង្វះខាតមូល​និធិនៅឡើយ ដូច្នេះ​នៅតែមានឱកាសផ្សេងៗដែលម្ចាស់​ជំនួយ​សក្តានុពល អាចចូលរួមជួយ​សម្រេច​គម្រោង​ទាំងនេះ ដែលនឹងផ្តល់ប្រយោជន៍​ដល់ជនរងគ្រោះ​នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពី​ឆ្នាំ ១៩៧៥ ដល់ ឆ្នាំ ១៩៧៩។

ដោយសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ​នឹងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល  អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ និងសហមេធាវី​នាំមុខ​តំណាង​ដើមប​ណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី នៅ អ.វ.ត.ក បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មីមួយដើម្បី​ជួសជុលព្យ​សនកម្មរបស់ជនរងគ្រោះ ដែលនៅ​មានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហម។ អ.វ.ត.ក គឺជាតុលាការដំបូងបំផុតដែលអនុញ្ញាត​ឲ្យជនរងគ្រោះ​ចូលរួមផ្ទាល់​ក្នុងនាមជាភាគី​នៅក្នុងកិច្ច​ដំណើរការ​នីតិវិធី។ តាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលចែងអំពីកិច្ចដំណើរ​ការនីតិវិធីរបស់ អ.វ.ត.ក ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី អាចស្វែងរកសំណង​ផ្លូវចិត្ត និងសមូហភាព។ បន្ថែមពីលើ​នេះទៀត អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ​មានភារកិច្ចបង្កើត និង​អនុវត្តវិធានការនានាមិន​មែនបច្ចេកទេស​តុលាការ​ដើម្បី​បម្រើ​ប្រយោជន៍ដល់​ជនរងគ្រោះឲ្យ​បានកាន់តែ​ច្រើនថែមទៀត។

ទំនាក់ទំនងនៅអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ

លោក ហង្ស វណ្ណៈ

ប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ

សារអេឡិចត្រនិចៈ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។

 
Victims Support Section of the ECCC