ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home ព័ត៌មានថ្មីៗ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  ការចាប់ផ្តើមធ្វើផែនការសម្រាប់ការស្នើសុំគម្រោងសំណង សំណុំរឿង០០២/០២

សំណើ​សុំចុងក្រោយរបស់​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ស្តីពី​សំណងក្នុង​សំណុំ​រឿង​០០២/០១ ត្រូវ​បាន​ដាក់​ដោយ​ជោគ​ជ័យ​ នៅ​ចំពោះ​មុខ​អង្គ​ជំនុំ​ជ​ម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នា​ពេល​កន្លង​មក​។ ការ​រៀប​ចំ​បង្កើត​សំណើ​ស្តីពី​គម្រោង​សំណង​សម្រាប់​សវនាការ​បន្ទាប់​ក្នុង​សំណុំរឿង​ ០០២/០២ នឹង​ត្រូវ​ចាប់​ផ្តើម។ អង្គ​ភាព​គាំពារ​ជន​រង​គ្រោះ និង​អង្គភាព​សហ​មេធាវី​នាំមុខ​តំណាង​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្ប​វេណី នឹង​ពិគ្រោះ​យោបល់​ជាមួយ​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្ប​វេណី មេធាវី​តំណាង​ដើម​បណ្តឹង​រ​ដ្ឋប្ប​វេណី អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល សមាគម​ជនរង​គ្រោះ អាជ្ញាធរ និង​ម្ចាស់​ជំនួយ​ដើម្បី​កំណត់ និង​ពិភាក្សា​លើសំ​ណើស្តី​ពីគម្រោងសំ​ណង​សក្តានុពល​សម្រាប់​ជា​ប្រយោជន៍​របស់​ជន​រង​គ្រោះ​នៃអតីត​របប​ខ្មែរ​ក្រហម។ ដើម្បី​ត្រៀម​រៀបចំ​សម្រាប់​សវនាការ​បន្ទាប់ អង្គភាព​សហមេធាវីនាំមុខ និង​អង្គភាព​គាំពារ​ជនរង​គ្រោះ នឹង​រៀបចំ​កិច្ច​ពិគ្រោះ​យោបល់​អំពី​សំណង​ក្នុង​សំណុំរឿង​ ០០២/០២ ជាមួយ​អ្នកពាក់​ព័ន្ធ​ទាំងអស់​ស្តីពី​បទពិសោធន៍ មេរៀនល្អៗ និង​ការ​ដាក់​ផែន​ការ​ជាជំហាន​បន្ទាប់ ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅនៅ​ថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤ ចាប់ពីម៉ោង ៨ព្រឹក ដល់ ៥ល្ងាច នៅមជ្ឈ​មណ្ឌល​ព័ន្ធ​កិច្ច​ឯកភាព​គ្រិស្ទបរិស័ទភ្នំពេញ ផ្ទះលេខ១៩-២១ ផ្លូវ៣៣០ សង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។

 
Victims Support Section of the ECCC