ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  ការចាប់ផ្តើមធ្វើផែនការសម្រាប់ការស្នើសុំគម្រោងសំណង សំណុំរឿង០០២/០២

សំណើសុំចុងក្រោយរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីស្តីពីសំណងក្នុងសំណុំរឿង០០២/០១ ត្រូវបានដាក់ដោយជោគជ័យ នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នាពេលកន្លងមក។ ការរៀបចំបង្កើតសំណើស្តីពីគម្រោងសំណងសម្រាប់សវនាការបន្ទាប់ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ នឹងត្រូវចាប់ផ្តើម។ អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ និងអង្គភាពសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី នឹងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី មេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី អង្គការសង្គមស៊ីវិល សមាគមជនរងគ្រោះ អាជ្ញាធរ និងម្ចាស់ជំនួយដើម្បីកំណត់ និងពិភាក្សាលើសំណើស្តីពីគម្រោងសំណងសក្តានុពលសម្រាប់ជាប្រយោជន៍របស់ជនរងគ្រោះនៃអតីតរបបខ្មែរក្រហម។ ដើម្បីត្រៀមរៀបចំសម្រាប់សវនាការបន្ទាប់ អង្គភាពសហមេធាវីនាំមុខ និងអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ នឹងរៀបចំកិច្ចពិគ្រោះយោបល់អំពីសំណងក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ស្តីពីបទពិសោធន៍ មេរៀនល្អៗ និងការដាក់ផែនការជាជំហានបន្ទាប់ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤ ចាប់ពីម៉ោង ៨ព្រឹក ដល់ ៥ល្ងាច នៅមជ្ឈមណ្ឌលព័ន្ធកិច្ចឯកភាពគ្រិស្ទបរិស័ទភ្នំពេញ ផ្ទះលេខ១៩-២១ ផ្លូវ៣៣០ សង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។

 
Victims Support Section of the ECCC