ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន អាល្លឺម៉ង់ បាន​ចូល​រួម​ចំណែក​ផ្តល់​ថវិកា​ចំនួន ១,២ លាន អ៊ឺរ៉ូ ដល់​ផ្នែក​ជាតិនៃ អ.វ.ត.ក
អាល្លឺម៉ង់ បាន​ចូល​រួម​ចំណែក​ផ្តល់​ថវិកា​ចំនួន ១,២ លាន អ៊ឺរ៉ូ ដល់​ផ្នែក​ជាតិនៃ អ.វ.ត.ក

រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់បានចូលរួមចំណែកថវិកាចំ​នួន ​១,២ ​លាន អ៊ឺរ៉ូ សម្រា​ប់ គម្រោង​លើ​ក​កំពស់​ការ​ចូល​​រួម​របស់​ជនរងគ្រោះ​នៅ​ក្នុងកិច្ច​ដំណើ​រការ​នី​តិវិធី​​នៅ អ.វ.ត.ក។ ឯកសារ​គម្រោងនេះ ត្រូវបានចុះហ​ត្ថលេខា នៅថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០​១០ ដោយ​នាយក GTZ​ ប្រចាំ​នៅ​តំបន់​អាស៊ី​ខា​ង​ត្បូង ឡាវ ​និង កម្ពុជា និងដោ​យ ឯកឧត្តម​ ក្រាញ់ តូនី ប្រធាន​រដ្ឋ​បាល​ស្តីទីនៃ អ.វ.ត.ក ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២០ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០...>> អានបន្ត

 
Victims Support Section of the ECCC