ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home រចនាសម្ព័ន្ធ
រចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ​

រចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ
vss_s

ដើម្បីបំពេញ​នូវមុ​ខងារអាណត្តិរបស់ខ្លួន
ដូច​បានចែងក្នុងវិធាន​ផ្ទៃក្នុងនៃ អ.វ.ត.ក អង្គភាពគាំពារជ​នរងគ្រោះបានបង្កើតនូវ បេសកកម្មទ​ស្សន​វិស័យ គោលដៅ​ គោលបំណង ​និង​យុទ្ធ​សា​ស្រ្តគន្លឹះ​របស់ខ្លួនដូ​ចខាងក្រោ​ម៖

បេសកម្ម

អង្គភាព​គាំពារជ​នរងគ្រោះបង្កើត​ឡើងដើម្បីសម្របស​ម្រួលការចូលរួ​មប្រកបដោយអត្ថន័យ​របស់ជនរងគ្រោះក្នុ​ងរបបខ្មែរក្រ​ហម ក្នុងនិតិវិ​ធីផ្លូវច្បាប់រ​បស់ អ.វ​.ត.ក និង​សម្របសម្រួ​ល​ដ​ល់ការ​ស្វែងរកសំណងដល់​ជនរងគ្រោះទាំងនោះតាមផ្លូ​វច្បាប់ និងវិ​ធាន​ការក្រៅបច្ចេ​កទេស តុលា​ការ​​ជា​មួយនឹងកម្មវិធី​នានា​ដែល​ឆ្លើយ​តប​ដល់​តម្រូវ​ការ​ធំ​ធេង​របស់​ជន​រង​គ្រោះ​​​ក្នុង​ដំណើកា​រ អ​.វ.ត.ក និង បន្ទា​ប់ពី​នោះ ។

ទស្សនវិស័យ

ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែ​លស្ថិតក្រោម​យុត្តាធិការរប​ស់ អ.វ.ត​.ក យល់ដឹ​ងអំពីសិទ្ធិរបស់​ពួកគេ អនុវត្ត​សិទ្ធិទាំងនេះ​ប្រកប​ដោយប្រសិទ្ធភាព ​និង​ទទួលបា​ន​យុត្តិ​ធម៌​ប្រ​កបដោយគុណ​ភាពខ្ពស់ និង​ឲ្យកេរដំណែលរ​បស់តុលាការទទួ​ល​​ផលប្រយោជន៍​ពីការវិវឌ្ឍប្រ​កបដោយវិជ្ជមាន​ថ្ងៃអនាគតនៅ​កម្ពុជា។​

គោលដៅ

ដើ​ម្បីធានាថា ជនរង​គ្រោះ និងដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណីមានការពេញ​ចិត្តផ្នែកអារម្មណ៍ ​និង​ផ្លូវចិត្ត និង​​បានជាសះស្បើយ​បន្ទាប់ពី​ការទទួលបា​ននូវ យុត្តិធម៌ដែលពួក​គេរង់ចាំជា​យូរ តាមរយៈ​ការចូលរួមប្រក​បដោយអត្ថន័យខ្លឹមសារ​​របស់​ខ្លួន​ ​ទាំង​ក្នុង​ដំណើ​រការនីតិវិធីផ្លូវ​ច្បាប់ និង​យន្តការក្រៅបច្ចេ​កទេសតុលាការនា​នា។

គោលបំណង

គោ​ល​បំណងចម្បងគឺបង្កើត​ផែនការដែ​លអាចអនុវត្ត​ទៅបាននិងទទួលបា​នធនធានគាំទ្រនានាស​ម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោ​​ងសម្រាប់វិ​ធានការក្រៅ​បច្ចេកទេស​តុលាការ ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​តាម​​​រយៈ៖ ) ការផ្សព្វ​ផ្សា​យព័ត៌មាន​ ដោយមាន​កិច្ចសហការជាមួយអ្ន​កពាក់ព័ន្ធ និងជូនដំ​ណឹងដល់ ជនរងគ្រោះ​ (ជាចំបងដល់អ្នកដា​ក់ពាក្យបណ្តឹង និង​​ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេ​ណី)អំពី​​សិទ្ធិ​​របស់​ពួក​​គាត់ ពាក់ព័ន្ធនឹងការចូល​រួមក្នុងដំណើរការនី​តិវិធី និង​សំណង ២)សម្រប​សម្រួលជាមួយការិយាល័​យនានា និងផ្នែកផ្សេងៗ​​ទៀត​របស់​តុលាការ ក្នុង​គោល​បំណង​ធានា​នូវ​ការចូលរួមរ​បស់ជនរងគ្រោះ​ ប្រកបដោយ ​ប្រសិទ្ធភាព និង​​យុត្តិធម៌ក្នុង​ ដំណើរការតុ​លាការ៣)ធានា​ការតំណាងផ្នែ​កច្បាប់ស​ម្រាប់បុគ្គ​ល និ​ង​ក្រុម​នៃដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋ​ប្បវេ​ណី តាមរយៈ​​ការចូលរួមប្រកបដោ​យប្រសិទ្ធភាព យុត្តិធ​ម៌ និង​សមស្រប​ ក្នុងដំណើរ​ការនីតិវិធី​។

យុទ្ធសាស្រ្តគន្លឹះ

​ដើម្បី​ទទួលបាន​វត្ថុ​បំណងខាងលើ អង្គ​ភាពគាំពារជនរង​គ្រោះនឹងបង្កើតគម្រោង ស្នើ​សុំ និងស្វែងរក​ប្រភពហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់​រៀបចំ និង​អនុវ​ត្ត កម្មវិធី ព្រមទាំងវិ​ធាន​ការ​ក្រៅប​ច្ចេ​ក​ទេស​​តុ​លាការនានា ដើម្បី​ផ្តល់ជាប្រយោជន៍ដល់ជ​នរងគ្រោះ​ឲ្យកាន់តែទូ​លំទូលាយ។ កម្មវិធីទាំ​​ងនេះ អាចត្រូវបាន​រៀ​បចំ និង​អ​នុ​វត្តដោយមានកិច្ចស​​ហការជាមួយអ​​ង្គការក្នុង និង​​​ក្រៅ​​រដ្ឋាភិ​បាលដែលស្ថិតនៅក្រៅអង្គជំ​​នុំជម្រះវិសាមញ្ញ​​ក្នុ​ងតុលាការកម្ពុជា​​៕

ECCClogoBlue8x10cm

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ

ផ្លូវជាតិលេខ៤ សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ​ រាជធា​នីភ្នំពេញ

ប្រអប់សំបុត្រ P.O. Box 71 ព្រះរាជាណា​​ចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ: ០៩៧ ៧៤២ ៤២១៨
អ៊ីមែល : អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។ ​   គេហទំព័រ http://vss.eccc.gov.kh

 
Victims Support Section of the ECCC