ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន អង្គភាព​គាំពារ​​ជនរង​គ្រោះ​​​​​​​រៀប​ចំ​វេទិកា​​​ថ្នាក់​តំបន់​សម្រាប់​ដើម​​​បណ្តឹង​​រដ្ឋ​​ប្ប​វេណី​៣​៥​០នាក់ ​នៃ​សំណុំ​​រឿង​​០០២ មក​​ពី​ខេត្ត​​​ចំនួន ​​៥ ​ដើម្បី​​ជួប​​ជាមួយ​​មេធាវី​​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី និង​​​មន្ត្រីនានា​​នៃ​អ​.វ.ត.ក​
អង្គភាព​គាំពារ​​ជនរង​គ្រោះ​​​​​​​រៀប​ចំ​វេទិកា​​​ថ្នាក់​តំបន់​សម្រាប់​ដើម​​​បណ្តឹង​​រដ្ឋ​​ប្ប​វេណី​៣​៥​០នាក់ ​នៃ​សំណុំ​​រឿង​​០០២ មក​​ពី​ខេត្ត​​​ចំនួន ​​៥ ​ដើម្បី​​ជួប​​ជាមួយ​​មេធាវី​​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី និង​​​មន្ត្រីនានា​​នៃ​អ​.វ.ត.ក​

ថ្ងៃទី ១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១១
អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការ​កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នឹងរៀបចំវេទិកាថ្នាក់តំប​​ន់​សម្រាប់ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋ​ប្បវេ​ណីក្នុង​សំណុំរឿង​០០២​ ​ចំនួន ៣៥០ នាក់ មកពីបណ្តាខេត្តចំនួន៥ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ វេទិកានេះនឹងប្រព្រឹត្តិនៅ​ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១១  នៅប​ន្ទប់ប្រជុំ តាឪ​ខេត្ត​ពត ​ចាប់ពីម៉ោង៨​ ព្រឹក...>> អានបន្ត

 
Victims Support Section of the ECCC