ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ​អង្គភាពគាំពារជន​រ​ងគ្រោះរៀប​ចំ​វគ្គប​ណ្តុះ​បណ្តាល​ដល់​ជន​បង្គោ​ល​តាម​បណ្តា​ខេ​​ត្ត​ចំនួន​២១ ដើម្បី​​សម្រួល​​​ការ​ងារ​ផ្តល់​ព័ត៌​មាន​ដល់​ដើ​ម​បណ្តឹង​រដ្ឋ​ប្ប​វេ​ណី​ក្នុង​សំណុំ​រឿង​០​០២
​អង្គភាពគាំពារជន​រ​ងគ្រោះរៀប​ចំ​វគ្គប​ណ្តុះ​បណ្តាល​ដល់​ជន​បង្គោ​ល​តាម​បណ្តា​ខេ​​ត្ត​ចំនួន​២១ ដើម្បី​​សម្រួល​​​ការ​ងារ​ផ្តល់​ព័ត៌​មាន​ដល់​ដើ​ម​បណ្តឹង​រដ្ឋ​ប្ប​វេ​ណី​ក្នុង​សំណុំ​រឿង​០​០២

ថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០
អង្គ​ភាពគាំពារជនរង​គ្រោះ នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាម​ញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ​(អ.វ.ត.ក) នឹងរៀបចំវគ្គប​ណ្តុះបណ្តាលដល់ជនបង្គោលបន្ថែ​មទៀតចំនួន ១២០​នាក់ មកពី​បណ្តា​ខេត្ត​-ក្រុង​ចំនួន ២១។ ​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​​នេះ នឹងប្រព្រឹត្តិ​ទៅនៅ ថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ចិកា ឆ្នាំ២០​១០ នៅ​សណ្ឋា​គារ ​អ៊ឺ​​ម​ភឺរៀល​ ហ្គាដិន វី​ឡា រាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីម៉ោង​ ៨ ព្រឹក...>> អានបន្ត

 
Victims Support Section of the ECCC