ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ រៀបចំវេទិកានៅខេត្តបាត់ដំបង
អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ រៀបចំវេទិកានៅខេត្តបាត់ដំបង

ថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១០
អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាថ្ងៃនេះ បានរៀបចំវេទិកាដែលមានរយៈពេលពីរ​ថ្ងៃ​ក្នុងក្រុងបាត់ដំបង​ សម្រាប់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនូន២៥០នាក់ ក្នុងសំណុំ​រឿង​០០២ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីទំាំងនេះមកពីមក ពីខេត្ត​ បាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ និងពោធិ៍សាត់...>> អានបន្ត

 
Victims Support Section of the ECCC