ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home ព័ត៌មានថ្មីៗ បើក​សវនាការ​លើអង្គ​សេចក្តី​ក្នុងសំណុំរឿង​០០២ ​នៅថ្ងៃទី២១ ​ខែវិច្ឆិកា​
បើក​សវនាការ​លើអង្គ​សេចក្តី​ក្នុងសំណុំរឿង​០០២ ​នៅថ្ងៃទី២១ ​ខែវិច្ឆិកា​

អង្គ​ជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង ​សូមប្រកាស​នៅថ្ងៃនេះថា ​សវនាការ​លើអង្គសេចក្តី​ដើម្បី​ជំនុំជម្រះ​សំណុំរឿង ​០០២ ​នឹងចាប់ផ្តើម​ធ្វើនៅថ្ងៃ ​ច័ន្ទ ទី ២១ ​ខែ វិច្ឆកា ​ឆ្នាំ ២០១១​ វេលា​ម៉ោង ​៩ ព្រឹក​ នៅសាលសវនាការ​នៃអង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា​ (អ.វ.ត.ក) ​និង​បន្តធ្វើនៅ​ថ្ងៃបន្ត​បន្ទាប់ទៀត។ សវនាការ​ពិនិត្យ​លើភស្តុតាង​នៅក្នុង​សំណុំរឿងនេះ ​នឹងចាប់ផ្តើម​ធ្វើនៅថ្ងៃ ​ច័ន្ទ ទី២៨​ ខែវិច្ឆកា​ ឆ្នាំ២០១១។ ​ការបើកបើក​សវនាការ​លើអង្គសេចក្តីនេះ ​ត្រូវបានធ្វើឡើង​បន្ទាប់​ ពីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានធ្វើសវនាការបឋមលើសំណុំរឿង ០០២ នេះ កាលពីថ្ងៃទី ២៧ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១១កន្លងទៅស្របតាមវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់អវតក ។

សវនាការនៅថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី ២១ ខែវិច្ឆកាឆ្នាំ២០១១ ខាងមុខនេះ​នឹងចាប់ផ្តើម​ធ្វើឡើង​ដោយការ​អាន​នូវបទចោទ​ប្រកាន់​ទាំងឡាយ​ប្រឆាំង​នឹង​ជនជាប់​ចោទ​នីមួយៗ។ បន្ទាប់​មក​ ​​សហព្រះរាជ​អាជ្ញា​​​នឹងត្រូវ​​បាន​ផ្តល់ជូន​នូវរយៈពេល២​(ពីរ)ថ្ងៃ ដើម្បី​ធ្វើសេចក្តី​សន្និដ្ឋាន​ចោទប្រកាន់​ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទ។​ ទោះបីជា​ពេលថ្មីៗនេះ​​​អង្គជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូងបានបំបែកកិច្ចដំណើការ​នីតិវិធីនៅ​ក្នុងសំណុំរឿង​​ ០០២ ​ជាផ្នែកតូចៗ​ដើម្បីជំនុំជម្រះយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ការជំនុំជម្រះលើកដំបូងនេះ​នឹងផ្តល់ជាមូលដ្ឋាន​គ្រឹះរួម​សម្រាប់​បទចោទប្រកាន់ទាំងឡាយ​ប្រឆាំងនឹង​ជនជាប់ចោទ​ រួមទាំង​បទចោទ​ប្រកាន់ ​ដែលនឹងត្រូវយកមកដេញដោលនៅក្នុងពេលជំនុំ ​ជម្រះលើកក្រោយៗទៀតផង។

ហេតុដូច្នេះ សហព្រះរាជអាជ្ញា ​នឹងធ្វើសេចក្តី​សន្និដ្ឋាន​ចោទប្រកាន់​ទាក់ទងនឹង​បទចោទប្រកាន់ទាំង​អស់ និងអង្គហេតុ​ដែលបាន​ចោទប្រកាន់​ទាំងអស់​ប្រឆាំង​នឹង​​​ជនជាប់ចោទ​នៅក្នុងសំណុំ​រឿង០០២។​ ​សហមេធាវី​តំណាងជនជាប់ចោទនីមួយៗ​នឹងត្រូវបាន​ផ្តល់ជូននូវឧិកាស​ដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតប​ទៅនឹងសេចក្តីសន្និដ្ឋាន​​​​ចោទ​​ប្រកាន់​របស់សហព្រះរាជអាជ្ញា។​ សហមេធាវីតំណាង​ជនជាប់ចោទនីមួយៗ​ នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូន​នូវរយៈពេល ​កន្លះថ្ងៃ​ ដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីសន្និដ្ឋានចោទប្រកាន់របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាប្រឆាំងនឹងកូនក្តីរបស់ខ្លួន។

បន្ទាប់ពីការបើកសេចក្តីសន្និដ្ឋានចោទប្រកាន់ និង ការឆ្លើយតបត្រូវបានបញ្ចាប់ សវនាការដើម្បីពិនិត្យលើភស្តុតាងនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២ នឹងចាប់ផ្តើមធ្វើពីថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី ២៨ ខែ វិច្ឆកា ឆ្នាំ ២០១១ វេលាម៉ោង ៩ ព្រឹក។ វគ្គដំបូងនៃការជំនុំជម្រះនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់យ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃសុក្រ ទី ១៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១ ហើយបន្ទាប់ពីពេលនេះ អង្គជំនុំជម្រះនឹងឈប់សម្រាក សម្រាប់បុណ្យណូអែល និងបុណ្យចូលឆ្នាំសកល។ បន្ទាប់ពីការឈប់សម្រាក់នេះ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងបន្តសវនាការចាប់ពីថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី ៩ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១២ ។ ការជំនុំជម្រះរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង នឹងត្រូវធ្វើឡើងជាសាធារណៈឲ្យបានច្រើនបំផុត តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង នឹងជូនព័ត៌មានបន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងការកំណត់ពេលវេលានៃ ការជំនុំជម្រះនៃវគ្គក្រោយៗទៀត ក្នុងរយៈពេលមួយសមស្រប។

 
Victims Support Section of the ECCC