ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home ព័ត៌មានថ្មីៗ វេទិកាថ្នាក់តំបន់លើកទី១០សម្រាប់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនៃសំណុំរឿង ០០២
វេទិកាថ្នាក់តំបន់លើកទី១០សម្រាប់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនៃសំណុំរឿង ០០២

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នឹងរៀបចំវេទិកា​ថ្នាក់ តំបន់លើកទី១០ នៅខេត្តកំ​ពង់ស្ពឺ សម្រាប់​ដើមប​ណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ដែលទើបទទួលស្គាល់ថ្មីៗនេះ នៃសំណុំរឿង០០២​​​ ​ ចំនួន៣០០ នាក់ មកពីរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល ​ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ  និងខេត្តតាកែវ។ វេទិកា​ថ្នាក់​តំបន់​លើក​នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅ បន្ទប់ប្រជុំភោជនីយដ្ឋាន ទា ស៊ុយហេង ក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ  នាថ្ងៃ​សុក្រ ទី ២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១ វេលាម៉ោង​៧:៣០ ព្រឹក ដល់ ម៉ោង​​៣:៣០ រសៀល។ (អត្តសញ្ញាណរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្ប​វេណី​​នឹងត្រូវ​បាន​រក្សា​ជាសម្ងាត់​) ។

ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីទាំង ៣០០នាក់ ដែលនឹងចូលរួមវេទិកាថ្នាក់តំបន់លើកនេះ ស្ថិតក្នុងចំណោម​ដើមបណ្តឹង រដ្ឋប្បវេណីនៃសំណុំរឿង ០០២​​ ដែលត្រូវបាន​អង្គបុរេជំនុំជម្រះ ទទួលស្គាល់ចំនួន ១.៧៤៥ នាក់ កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ នេះ និងពេលក្រោយមក​ទៀត។​ រហូតមកទល់ពេល​នេះ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២ សរុបទាំងអស់ មានចំនួន ៣.៨៦៧ នាក់។

វេទិកាថ្នាក់តំបន់នេះគឺជាសកម្មភាពដ៏សំខាន់មួយក្នុងចំណោមសកម្មភាពនានារបស់​ អង្គភាពគាំពារជនរ​ងគ្រោះ​  ក្នុងការលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់​ជនរងគ្រោះឲ្យ​កាន់តែ​ទូលំ​ទូលាយក្នុងដំណើរការរបស់ អ.វ.ត.ក ក្នុងឆ្នាំ ២០១១​ ​និងដើម្បីពង្រឹងការចូលរួមរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​ក្នុងដំណើរការច្បាប់សម្រាប់​សំណុំរឿង០០២។ វេទិកាថ្នាក់
តំបន់ នេះមានគោលបំណង​ផ្តល់ឱកាសឲ្យដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី ៖

-     ជួបជាមួយមេធាវីដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ដើម្បីពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹង នីតិវិធីចូលរួមនៅក្នុង ដំណើរការកាត់ក្តី ក៏ដូចជាប្រមូលគំនិតដែល​ពាក់ព័ន្ធនឹង​សំណង​ដែល​ស្នើឡើងដោយដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ដើម្បី រៀបចំគម្រោងសំណងនិងស្នើទៅកាន់ អ.វ.ត.ក ។

-     ជួបជាមួយមន្រ្តីមកពីការិយាល័យនានានៃ អ.វ.ត.ក​ និងតំណាងសង្គមស៊ីវិល ដើម្បីស្វែងយល់ពីការវិវឌ្ឍថ្មីៗ របស់តុលាការ។

ដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណីនៃសំណុំរឿង ០០១ ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធសម្រាប់សំណុំរឿង០០២។​

 
Victims Support Section of the ECCC