ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home ព័ត៌មានថ្មីៗ វីដេអូៈ លោក ខៀវ សំផន បញ្ចេញ​យោបល់​ទៅ​លើ​បទ​ចោទប្រកាន់​មួយចំនួន​ប្រឆាំង​នឹងរូបគាត់
វីដេអូៈ លោក ខៀវ សំផន បញ្ចេញ​យោបល់​ទៅ​លើ​បទ​ចោទប្រកាន់​មួយចំនួន​ប្រឆាំង​នឹងរូបគាត់

លោក ខៀវ សំផន សំណូមពរសុំឧិកាសបញ្ចេញ​យោបល់ទៅលើ​បទចោទប្រ​កាន់​មួយចំនួន​ប្រឆាំង​នឹង​រូបគាត់ នៅក្នុង​សវនាការ​​នៅចំពោះមុខ​អង្គជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង​​កាលពី​ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១។ គាត់ក៏បាននិយាយថា គាត់នឹងមិនឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ចៅក្រម​ឬរបស់​ភាគី​ណាមួយឡើយនៅក្នុង​ដំណាក់កាល​​សវនាការលើកនេះ ក៏ប៉ុន្តែគាត់នឹងពិចារណាទៅលើការឆ្លើយ​សំណួរបន្ទាប់ពី​បានឮ​សហព្រះរាជអាជ្ញា​​បង្ហាញ​ភ័ស្តុតាង​ប្រឆាំង​នឹង​រូបគាត់។

 
Victims Support Section of the ECCC