ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home ព័ត៌មានថ្មីៗ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់​សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិ​
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់​សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិ​

នាថ្ងៃទី០៩ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០១២ ដែលជាថ្ងៃឈប់​សម្រាករបស់ភាគីជាតិ​ទាំងអស់របស់អ.វ.ត.ក​ សហចៅ​ក្រមស៊ើបអង្កេតបម្រុងអន្តរជាតិ Laurent Kasper Ansermet ​បានធ្វើសេចក្តី​ប្រកាសព័ត៌មានមួយ​ ដែលទង្វើនេះ​គឺជាការលួចធ្វើនៅពីក្រោយ​ខ្នងរបស់ភាគីខាងជាតិទាំងអស់​។

ដើម្បីជៀសវាងការភ័ន្តច្រឡំពីសំណាក់មតិជាតិ និងអន្តរជាតិទាក់ទងនឹង​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​របស់​សហចៅក្រមស៊ើប​អង្កេតអន្តរជាតិ​បម្រុ​ងដែលធ្វើឡើងនៅ​ថ្ងៃនេះ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិ​សូមធ្វើការគូសបញ្ជាក់ថា ដូចបានលើកឡើងរួចមកហើយ​នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍​របស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១ សហចៅក្រម ស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ​បម្រុង Laurent Kasper-Ansermet មិនមាននីតិសម្បទា​នៅក្នុងការបំពេញកិច្ចនីតិវិធី ឬចំណាត់ការណា​មួយទាក់ទងនឹង​សំណុំរឿងឡើយ ដោយ រួមទាំងការផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​អំពីសំណុំរឿងដែលមានចែងក្នុងវិធាន ៥៦ នៃវិធានផ្ទៃក្នុង។ ដូច្នេះ​ហើយបានជាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិ​មិនអាចធ្វើការ​ពិភាក្សា ជាមួ​យនឹងលោក Laurent Kasper-Ansermet អំពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ដែលមាន​ចែងនៅក្នុងវិធាន ៥៦ នៃវិធានផ្ទៃក្នុងនេះបានឡើយ ពីព្រោះថា ចំណាត់ការនេះ តម្រូវឲ្យ​មានការឯកភាពគ្នារវាង​សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិ និងអន្តរជាតិដែល​មាននីតិសម្បទា​គ្រប់គ្រាន់​តាមផ្លូវច្បាប់។

ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិ​សូមសម្តែងនូវ​ការ​សោកស្តាយ​យ៉ាង​​ខ្លាំងចំពោះរបៀបរបបធ្វើ​ការងា​ររបស់សហចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ​ បម្រុង ដែល​ខ្វះការយោគយល់គ្នា​ ខ្វះការពិចារណា​​អំពីគោលការណ៍ច្បាប់ និងការអនុវត្តកន្លងមករ​បស់​ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត​ និងបំពេញការងារ ដូចជា​អ្នកផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ជាជាងមន្ត្រីតុលាការ​។
OCIJ-National
ប្រភពៈ http://www.eccc.gov.kh/articles/16476

 
Victims Support Section of the ECCC