ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home ទំព័រដើម ព័ត៌មានថ្មីៗ
ព័ត៌មានថ្មីៗ


អ.វ.ត.ក បានសម្រេចលើសផែនការ​ក្នុងការទទួល​អ្នកមកទស្សនា​ចំនួន​ជាង ​១០០.០០០ នាក់

PAS
នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១១  អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) មានអ្នក​មកទស្សនាសរុបចំនួន ៤៤.៥៤៣ នាក់។ ចំនួននេះ​បានធ្វើឲ្យ អ.វ.ត.ក សម្រេច​លើស ផែនការ​ក្នុង​ការ​ទទួលអ្នកមកទស្សនានៅតុលាការនេះ​ជាង ១០០.០០០ នាក់​ចាប់តាំងពីពេលបើកសវនាការ​ដំបូង​​របស់ខ្លួននៅខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ​២០០៩ មក។ ចន្លោះ​ពីថ្ងៃទី ១៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៩ រហូតដល់​ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១ អ្នកមក​ទស្សនានៅ អ.វ.ត.ក មាន​ចំនួន ១១១.៥៤៣ នាក់។

ចំនួនអ្នកមកទស្សនាសរុបនេះរួមទាំងអ្នក​មកទស្សនាក្នុងពេលសវនាការសាធារណៈ និងអ្នកចូលរួម​ក្នុងកម្មវិធីទស្សនកិច្ច​សិក្សានៅ អ.វ.ត.ក។ នេះជាកម្មវិធី​សិក្សា​អប់រំ រយៈ​ពេល​មួយ​ថ្ងៃ ដែលនៅក្នុងកម្មវិធី​នេះ អ.វ.ត.ក បានស្វាគមន៍​ប្រជាជនពីគ្រប់ទិសទី​នៃប្រទេសកម្ពុជា​​មកទស្សនា​សារមន្ទីរប្រល័យ​ពូជសាសន៍ទួលស្លែង ទីកន្លែង រំឭកវិញ្ញាណក្ខន្ធវាល​ពិឃាត​ជើងឯក និងមក អ.វ.ត.ក។ នៅ​ពេលទស្សនា អ.វ.ត.ក អ្នកចូលរួមមានឱកាស​សាក​សួរសំណួរផ្សេងៗ​ដែលពួកគេ​ចង់ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ច ដំណើរ​ការ​នីតិវិធី​ដែល​កំពុងដំណើរ​ការនៅតុលាការ​នេះ។

សវនាការចំនួន ២៥ ថ្ងៃ នៅឆ្នាំ ២០១១ ​មានអ្នកទស្សនា​សរុបចំនួន ១៨.៦២៣ ហើយ​អ្នកទស្សនាចំនួន ២៥.៩២០ នាក់ទៀត​បានចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ច​សិក្សានៅ អ.វ.ត.ក។ ប្រសិនបើមាន​មូលនិធិ​គ្រប់គ្រាន់ អ.វ.ត.ក នឹងបន្តអនុវត្តកម្មវិធី​ទស្សនកិច្ច​សិក្សារបស់ខ្លួន ព្រមទាំងផ្តល់​សេវាដឹកជញ្ជូនដោយ​ឥតគិតថ្លៃដល់អ្នកមក​ចូលរួម សវនាការ​ជា​ក្រុម​ពីគ្រប់ទិសទី​នៃ​ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០១២។

Annexe: Nombre de visiteurs de mars 2009 à décembre 2011
PAS1
Visitors queuing up to attend the third day of Case 002 opening statements on 23 November 2011.
PAS2
A group of people from Kampong Cham province attends the ECCC Study Tour Programme on 20 September 2011.
PAS3

ECCC Sudy Tour participants at Toul Sleng 28 January 2011.
ប្រភពៈ http://www.eccc.gov.kh/articles/16441
 
វីដេអូសវនាការស្តាប់សម្លើយ នួន ជា ថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១

The Trial Chamber judges completed their questioning of Nuon Chea about events prior to Khmer Rouge seizing power in Cambodia in April 1975. The Co-Prosecutors were thereafter given the floor to put additional questions to the accused.

 
វីដេអូៈ លោក ខៀវ សំផន បញ្ចេញ​យោបល់​ទៅ​លើ​បទ​ចោទប្រកាន់​មួយចំនួន​ប្រឆាំង​នឹងរូបគាត់

លោក ខៀវ សំផន សំណូមពរសុំឧិកាសបញ្ចេញ​យោបល់ទៅលើ​បទចោទប្រ​កាន់​មួយចំនួន​ប្រឆាំង​នឹង​រូបគាត់ នៅក្នុង​សវនាការ​​នៅចំពោះមុខ​អង្គជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង​​កាលពី​ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១។ គាត់ក៏បាននិយាយថា គាត់នឹងមិនឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ចៅក្រម​ឬរបស់​ភាគី​ណាមួយឡើយនៅក្នុង​ដំណាក់កាល​​សវនាការលើកនេះ ក៏ប៉ុន្តែគាត់នឹងពិចារណាទៅលើការឆ្លើយ​សំណួរបន្ទាប់ពី​បានឮ​សហព្រះរាជអាជ្ញា​​បង្ហាញ​ភ័ស្តុតាង​ប្រឆាំង​នឹង​រូបគាត់។

 
ការ​សួរ​សំណួរ​ទៅ​លោក អៀង សារី ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១

Ieng Sary answered a few biographical questions from the president of the Trial Chamber before he exercised his right to remain silent and not to answer any questions addressed to him.

 
ការ​សួរ​សំណួរ​ទៅ​លោក នួន ជា ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១

On 13 December 2011, the Judges of the Trial Chamber continued questioning Nuon Chea about events prior to Khmer Roge taking power in Cambodia in April 1975.

 
អត្ថបទ​ផ្សេងៗ​ទៀត...
<< ចាប់ផ្ដើម < មុន 1 2 3 4 5 6 បន្ទាប់ > ចុងក្រោយ >>

ទំព័រ​ទី 4 ​ទាំងអស់ 6 ទំព័រ
Victims Support Section of the ECCC