ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home សំណង និងវិធានការនានា ការចូលរួមប្រកបដោយអត្ថន័យ និងសំណងនៅអ.វ.ត.ក
សំណង
សំណង​ដល់ជន​រងគ្រោះ​របប​ខ្មែរក្រហម​ទទួល​បានការគាំទ្រ​សន្ធឹក​សន្ធាប់​

រហូតមកដល់ពេលនេះ មានការគាំទ្រយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់សម្រាប់គម្រោងសំណងដែលស្នើសុំដោយ​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណីក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)។ គម្រោងសំណងទាំងនេះនឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ជនរងគ្រោះ​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិ​ប​​តេយ្យ​​ពី ឆ្នាំ ១៩៧៥ ដល់ ឆ្នាំ ១៩៧៩។ អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ និងអង្គភាព​សហ​មេធាវី​នាំមុខ​​តំណាង​ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី កំពុងតែដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ដើម្បី​ជួសជុល​ព្យសនកម្ម​ដល់​ជនរងគ្រោះដែលនៅមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហម។ អង្គភាពទាំងពី សូមថ្លែង​អំណរ​អរគុណ​ដល់ម្ចាស់ជំនួយបច្ចុប្បន្នទាំងអស់ ព្រមទាំង​​អាជ្ញាធរ រដ្ឋាភិបាល និងអង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ផ្សេងៗ ​ដែល​បានចូលរួមចំណែកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ផ្នែកនយោបាយ ឬផ្នែកបច្ចេកទេសក្តី ដើម្បី​ជួយ​ជ្រោម​ជ្រែង​
ដល់​គម្រោង​ទាំង ១៣ ដែលបានស្នើសុំ​នៅ​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០២/០១។

 
ការចូលរួមប្រកបដោយអត្ថន័យ និងសំណងនៅអ.វ.ត.ក

ឯកសាររូបថត

រៀបចំដោយ
អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ នៃអ.វ.ត.ក

ភ្នំពេញ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូម អាននៅទីនេះ

 
កម្មវិធីសំណង នៅ​អ.វ.ត.ក

សម្រាប់ជនរងគ្រោះរបបខ្មែរក្រហមឆ្នាំ១៨៧៥-១៩៧៩

រៀបចំដោយអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ និងផ្នែកសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី នៃ អ.វ.ត.ក

ភ្នំពេញថ្ងៃទី ១៤ មករា ឆ្នាំ២០១៣

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអាននៅទីនេះ

 
សំណង​ដ៏​មាន​អត្ថ​ន័យ​សម្រាប់​ជនរង​គ្រោះ​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​

រហូតមកដល់ពេលនេះមានជំនួយជ្រោមជ្រែងយ៉ាងច្រើនសម្រាប់​គម្រោងសំណងដែលដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​បានស្នើសុំនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ប៉ុន្តែក៏នៅមានកង្វះ​ខាតមូលនិធិនៅឡើយ ដូច្នេះនៅតែមានឱកាសផ្សេងៗដែលម្ចាស់ជំនួយសក្តានុពល អាចចូលរួមជួយ​សម្រេចគម្រោងទាំងនេះ ដែលនឹងផ្តល់ប្រយោជន៍​ដល់ជនរងគ្រោះ​នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពីឆ្នាំ ១៩៧៥ ដល់ ឆ្នាំ ១៩៧៩។

សម្រាប់សេចក្តីប្រកាសលម្អិត សូមអាននៅទីនេះ

 


Victims Support Section of the ECCC