ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home
Victims Support Section of the ECCC
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  ការចាប់ផ្តើមធ្វើផែនការសម្រាប់ការស្នើសុំគម្រោងសំណង សំណុំរឿង០០២/០២

សំណើ​សុំចុងក្រោយរបស់​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ស្តីពី​សំណងក្នុង​សំណុំ​រឿង​០០២/០១ ត្រូវ​បាន​ដាក់​ដោយ​ជោគ​ជ័យ​ នៅ​ចំពោះ​មុខ​អង្គ​ជំនុំ​ជ​ម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នា​ពេល​កន្លង​មក​។ ការ​រៀប​ចំ​បង្កើត​សំណើ​ស្តីពី​គម្រោង​សំណង​សម្រាប់​សវនាការ​បន្ទាប់​ក្នុង​សំណុំរឿង​ ០០២/០២ នឹង​ត្រូវ​ចាប់​ផ្តើម។ អង្គ​ភាព​គាំពារ​ជន​រង​គ្រោះ និង​អង្គភាព​សហ​មេធាវី​នាំមុខ​តំណាង​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្ប​វេណី នឹង​ពិគ្រោះ​យោបល់​ជាមួយ​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្ប​វេណី មេធាវី​តំណាង​ដើម​បណ្តឹង​រ​ដ្ឋប្ប​វេណី អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល សមាគម​ជនរង​គ្រោះ អាជ្ញាធរ និង​ម្ចាស់​ជំនួយ​ដើម្បី​កំណត់ និង​ពិភាក្សា​លើសំ​ណើស្តី​ពីគម្រោងសំ​ណង​សក្តានុពល​សម្រាប់​ជា​ប្រយោជន៍​របស់​ជន​រង​គ្រោះ​នៃអតីត​របប​ខ្មែរ​ក្រហម។ ដើម្បី​ត្រៀម​រៀបចំ​សម្រាប់​សវនាការ​បន្ទាប់ អង្គភាព​សហមេធាវីនាំមុខ និង​អង្គភាព​គាំពារ​ជនរង​គ្រោះ នឹង​រៀបចំ​កិច្ច​ពិគ្រោះ​យោបល់​អំពី​សំណង​ក្នុង​សំណុំរឿង​ ០០២/០២ ជាមួយ​អ្នកពាក់​ព័ន្ធ​ទាំងអស់​ស្តីពី​បទពិសោធន៍ មេរៀនល្អៗ និង​ការ​ដាក់​ផែន​ការ​ជាជំហាន​បន្ទាប់ ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅនៅ​ថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤ ចាប់ពីម៉ោង ៨ព្រឹក ដល់ ៥ល្ងាច នៅមជ្ឈ​មណ្ឌល​ព័ន្ធ​កិច្ច​ឯកភាព​គ្រិស្ទបរិស័ទភ្នំពេញ ផ្ទះលេខ១៩-២១ ផ្លូវ៣៣០ សង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។

 
របៀបដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជា​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​នៅ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០៣ និង ០០៤

ddd11

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/publications/01-CPleafletKhmer.pdf

 
អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)

Latest updates from the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia

Newsletter header

Victim impact hearings
Nine Civil Parties have been scheduled to appear in Case 002/01 next week to give testimony on the harm the have suffered. 75 minutes have been allocated to each Civil Party. 45 minutes of the time will be given to Civil Party lawyers for questioning, and 30 minutes will be split between the Co-Prosecutors and the defence teams. The hearings will take place on 27, 29, and 30 May 2013.

You can watch the hearings through ECCC's live video feed.

English: http://www.eccc.gov.kh/en/live-stream
Khmer: http://www.eccc.goc.kh/live-stream
French: http://www.eccc.gov.kh/fr/live-stream

In court this week
Four witnesses and one Civil Party gave testimonies during the trial hearings in Case 002/01 this week.

Mr. Ieng Phan, who told the Trial Chamber he joined the Khmer Rouge army in 1970 following the public call by Norodom Sihanouk, testified on Monday 20 May. Mr. Prom Sou, who said he was assigned to propaganda work in the Khmer Rouge in 1971, testified in the morning sessions on 21 and 22 May.
Mr. Philippe Julliaan-Gafures and Mr. Chau Soc Kon appeared on video-link from France to be questioned on Khieu Samphan's character during the afternoon sessions these two days.

On Thursday 23 May, Mr. Chau Ny, a Civil Party who had first appeared before the Trial Chamber on 23 November last year was recalled to be questioned about allegations he had made against Khieu Samphan when he previously appeared. He was also allowed to pose questions to Khieu Samphan about the fate of his late uncle. Khieu Samphan responded directly to the questions from Mr. Chau. Video clip of the exchange: http://www.eccc.gov.kh/en/blog/2013/05/24/khieu-samphans-responds-questions-civil-party

A comprehensive summary of each hearing day is available on the Cambodia Tribunal Monitor web site. (The ECCC is not responsible for content on external web sites, and inclusion in this newsletter does not imply endorsement.)

"Khmer Rouge: Is it true, or not?"
Despite being introduced to the Khmer Rouge through the curriculum, some students remain skeptical and ask if what they learned happened in Cambodia really is true.

Read a report from a recent ECCC lecture at Svay Rieng University:
http://www.eccc.gov.kh/en/blog/2013/05/21/khmer-rouge-it-true-or-not

follow on Twitter | friend on Facebook | forward to a friend
This weekly newsletter is published by the ECCC Public Affairs Section for the purpose of providing the subscribers with updated information about the recent developments at the ECCC. It is not an official document.

Copyright © 2013 Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, All rights reserved.
You are receiving this email because you have subscribed to updates from the ECCC.
www.eccc.gov.kh/en

Our mailing address is:
Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia
National Road 4, Chaom Chau Commune, Porsenchey District, P.O. BOX 71
Phnom Penh
Cambodia

 
កំពុងស្ថាបនា

Seeking A Training Consultant With Victim Support Section (VSS)

Job Type Announcement
Ref Number EC-AN-16-10112

Closing Date November 8, 2016, 4:00 pm

The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) is seeking highly qualified applicants for one Training Consultant.

For more details of the TERM OF REFERENCE (TOR), please visit the ECCC website at http: www.eccc.gov.kh/en/about-eccc/jobs

Submission of Applications

Qualified candidates may submit their applications, including a letter of interest, Curriculum Vitae indicating personal and technical skills, academic qualifications and experience in similar assignments along with the duly completed and signed ECCC Application Form for Employment available in the above website to:

Human Resources Section (National)

National Road 4, Chaom Chau Commune Porsenchey District, Phnom Penh, Cambodia The ECCC gate B or Email: អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។ P.O Box No.71

Please note that incomplete applications or applications received after the closing date will not be considered. Only those candidates that are short-listed for interviews will be notified.

Applications from qualified female candidates are strongly encouraged to apply.

Link: https://www.eccc.gov.kh/jobs/seeking-training-consultant-victim-support-section-vss


 
Mobile Exhibition on Forced Marriage during the Khmer Rouge Regime and Intergenerational Dialogue in Koh Kong Province
There are no translations available.

The Victims Support Section (VSS) will conduct a third Mobile Exhibition on “ forced marriage during the Khmer Rouge regime and intergenerational dialogue” on 27-28 June 2018 at the Theatre of Koh Kong province with the following objectives 1) to let participants know the victims’ suffering and the consequences of forced marriage, 2) to improve victims’ participation by encouraging them to join intergenerational dialogue, and share their experiences about forced marriage with young generation, 3) to raise youth’s and public awareness on a gender-based violence during the Khmer Rouge regime and encourage them to participate in the fights against the current gender issues, and to give empathy to victims.

The first-day event starts from 1:30 pm to 5:00 pm. The VSS will exhibit posters and materials related to forced marriage during the Khmer Rouge regime, and Bophana Audio Center will conduct film screening “First They Killed My Father” to approximately 400 participants, including survivors of gender-based violence, provincial officials, students, teachers, and partner NGOs.

The second-day event starts from 7:30 am to 11:30 am. The VSS will meet with approximately 120 students and 30 survivors of GBV to have a discussion on forced marriage and its link to the current incidents of violence​​ and explore the possibility to prevent it for social harmonization.

The Mobile Exhibition and Intergenerational Dialogue is one of the activities of a Non-Judicial Measures Project: “Promoting Gender Equality and Improving Access to Justice for Female and Gender Based Violence Survivors under the Khmer Rouge Regime”, which is funded by United Nations Trust Fund on Violence against Women - UNTF, for a period of 3 years, from January 2016 to December 2018.

 
<< ចាប់ផ្ដើម < មុន 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 បន្ទាប់ > ចុងក្រោយ >>

ទំព័រ​ទី 1 ​ទាំងអស់ 11 ទំព័រ
Victims Support Section of the ECCC