ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស

 

សិទ្ធិជនរងគ្រោះ

នេះជា​វាល​ពិឃាត​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​វាល​ពិឃាត​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ

Home
អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)

Latest updates from the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia

Newsletter header

Victim impact hearings
Nine Civil Parties have been scheduled to appear in Case 002/01 next week to give testimony on the harm the have suffered. 75 minutes have been allocated to each Civil Party. 45 minutes of the time will be given to Civil Party lawyers for questioning, and 30 minutes will be split between the Co-Prosecutors and the defence teams. The hearings will take place on 27, 29, and 30 May 2013.

You can watch the hearings through ECCC's live video feed.

English: http://www.eccc.gov.kh/en/live-stream
Khmer: http://www.eccc.goc.kh/live-stream
French: http://www.eccc.gov.kh/fr/live-stream

In court this week
Four witnesses and one Civil Party gave testimonies during the trial hearings in Case 002/01 this week.

Mr. Ieng Phan, who told the Trial Chamber he joined the Khmer Rouge army in 1970 following the public call by Norodom Sihanouk, testified on Monday 20 May. Mr. Prom Sou, who said he was assigned to propaganda work in the Khmer Rouge in 1971, testified in the morning sessions on 21 and 22 May.
Mr. Philippe Julliaan-Gafures and Mr. Chau Soc Kon appeared on video-link from France to be questioned on Khieu Samphan's character during the afternoon sessions these two days.

On Thursday 23 May, Mr. Chau Ny, a Civil Party who had first appeared before the Trial Chamber on 23 November last year was recalled to be questioned about allegations he had made against Khieu Samphan when he previously appeared. He was also allowed to pose questions to Khieu Samphan about the fate of his late uncle. Khieu Samphan responded directly to the questions from Mr. Chau. Video clip of the exchange: http://www.eccc.gov.kh/en/blog/2013/05/24/khieu-samphans-responds-questions-civil-party

A comprehensive summary of each hearing day is available on the Cambodia Tribunal Monitor web site. (The ECCC is not responsible for content on external web sites, and inclusion in this newsletter does not imply endorsement.)

"Khmer Rouge: Is it true, or not?"
Despite being introduced to the Khmer Rouge through the curriculum, some students remain skeptical and ask if what they learned happened in Cambodia really is true.

Read a report from a recent ECCC lecture at Svay Rieng University:
http://www.eccc.gov.kh/en/blog/2013/05/21/khmer-rouge-it-true-or-not

follow on Twitter | friend on Facebook | forward to a friend
This weekly newsletter is published by the ECCC Public Affairs Section for the purpose of providing the subscribers with updated information about the recent developments at the ECCC. It is not an official document.

Copyright © 2013 Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, All rights reserved.
You are receiving this email because you have subscribed to updates from the ECCC.
www.eccc.gov.kh/en

Our mailing address is:
Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia
National Road 4, Chaom Chau Commune, Porsenchey District, P.O. BOX 71
Phnom Penh
Cambodia

 
វិធានការ​ការពារ​នៅ​ក្នុង​ដំណើរការ​នីតិវិធី​នៅ អ.វ.ត.ក

នៅពេលដែលសាក្សី ឬដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ឬដើមបណ្តឹងធម្មតា ស្នើសុំ​វិធានការ​ការពារ ឬ​ជូនដំណឹង​ដល់​មន្ត្រី​តុលាការ អំពីការ​ព្រួយបារម្ភ​របស់គាត់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បញ្ហា​សន្តិសុខ​និង​សុវត្ថិភាព ពួកគាត់​ត្រូវបាន​ណែនាំ​ឲ្យ​ជួប​ជាមួយ​មន្ត្រី​នៅ​អង្គភាព​គាំពារ​សាក្សី​និង​អ្នកជំនាញ។

មានវិធីច្រើនយ៉ាងដែល​បុគ្គល​ម្នាក់​អាច​ផ្តល់​ដំណឹង​ដល់​មន្ត្រី អ.វ.ត.ក អំពី​ការ​ព្រួយបារម្ភ​របស់​គាត់។ ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី ឬ​ដើមបណ្តឹង​ធម្មតា ប្រហែលជា​បាន​កត់សម្គាល់​នៅលើ​ទម្រង់​ពាក្យ​សុំ​ដាក់​ពាក្យ​បណ្តឹង​របស់​គាត់ ឬគាត់​បាន​ទទួល​ព័ត៌មាន​ពី​បុគ្គលិក​នៃ​អង្គភាព​គាំពារ​ជនរងគ្រោះ ឬពី​មេធាវី​តំណាង​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី។ សាក្សី ឬ​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី ឬ​ដើមបណ្តឹង​ធម្មតា អាចនឹង​ត្រូវ​សម្ភាសន៍​ដោយ​មន្ត្រីណាម្នាក់​មកពី​ការិយាល័យ​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត ហើយ​គាត់​អាច​ជម្រាប​មន្ត្រី​ដែល​មក​សម្ភាស​នោះ ឬ​ជម្រាប​ចៅក្រម​ដោយ​ផ្ទាល់។ ទោះជា​យ៉ាងណា​ក៏ដោយ បុគ្គល​ណា​ដែល​សម្តែង​ការ​ព្រួយបារម្ភ​អំពី​សន្តិសុខ​សុវត្ថិភាព គាត់​តែងតែ​ត្រូវបានណែនាំ​ជូន​ទៅ​​អង្គភាព​គាំពារ​សាក្សី​និង​អ្នកជំនាញ។

បន្ទាប់ពីបាន​ទទួល​ព័ត៌មាន​ថា សាក្សី​ឬដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ណាម្នាក់​ព្រួយបារម្ភ​អំពី​សន្តិសុខ​សុវត្ថិភាព​ផ្ទាល់ខ្លួន​គាត់ ឬអំពី​ការសម្ងាត់​ណាមួយ មន្ត្រីនៃ​អង្គភាព​នេះ​នឹង​ជួប​ជាមួយ​សាក្សី​ឬដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​រូបនោះ ដើម្បី​ពិភាក្សា​អំពី​កង្វល់​នេះ។ ការគាំពារ​សាក្សី​អាច​ជា​បញ្ហា​ដែល​ស្មុគ្រស្មាញ និង​មានការ​លំបាក​ក្នុងការ​សង្ខេប​ឲ្យខ្លី ក៏ប៉ុន្តែ មាន​យុទ្ធសាស្រ្ត​ជាច្រើន​ដែលអាច​ប្រើប្រាស់​ដើម្បី​ការពារ​សន្តិសុខ​របស់​សាក្សី។

សាក្សីអាចអនុវត្ត​វិធានការ​មួយចំនួន​ដើម្បី​ការពារ​សន្តិសុខ​ដោយ​ខ្លួនឯង តាមរយៈ​យោបល់​ពី​អង្គភាព​គាំពារ​សាក្សី​និង​អ្នកជំនាញ ឬ​វិធានការ​ការពារ​ដែល​ផ្តល់​ជូន​ដោយ​អាជ្ញាធរ​ប៉ូលីស​ក្នុង​តំបន់ ឬ​តាម​សេចក្តី​សម្រេច​របស់​សហចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​ឬ​អង្គជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង​ក្នុង​អំឡុង​ដំណើរការ​នីតិវិធី ឧទាហរណ៍ ចៅក្រម​​អាច​សម្រេច​ថា ឈ្មោះ​និង​អត្តសញ្ញាណ​របស់​សាក្សី​នឹង​ត្រូវរក្សា​ជា​សម្ងាត់។ ដោយសារ​ភាព​ខុសគ្នា​ពី​បុគ្គលម្នាក់​ទៅ​បុគ្គល​ម្នាក់ទៀត និងដោយសារ​​ស្ថានភាព​ពិសេស​ណាមួយ វាជា​រឿង​​ធម្មតា​​ដែល​សាក្សី​ស្នើសុំ​វិធានការ​ការពារ​រូបគាត់ ដោយសារតែ​គាត់​ធ្លាប់​ជួបប្រទះ​ការ​គំរាមកំហែង​ឬ​ការ​ប្រមាថ​មើលងាយ។

ជារឿយៗ សាធារណជននិយាយថា គាត់​ធ្លាប់​បាន​ឃើញ​ការ​អនុវត្ត​វិធានការ​ការពារ​សាក្សី​តែ​នៅក្នុង​ខ្សែវីដេអូ ដែល​ក្នុងនោះ​សាក្សី​ត្រូវបាន​ផ្លាស់ទីលំនៅ​និង​ប្តូរឈ្មោះ​ប្តូរ​អត្តសញ្ញាណ។ តាមពិតទៅ វិធានការ​បែបនេះ​​គឺជា​ទម្រង់​ដែល​កម្រ​បំផុត​នៅក្នុង​វិធានការ​ការពារ​សាក្សី ហើយ​វិធានការនេះ​ត្រូវបាន​ប្រើប្រាស់​តែក្នុង​ករណី​ដែល​ធ្ងន់ធ្ងរ​បំផុត​នៅក្នុង​ដំណើរការ​ជំនុំជម្រះ​ថ្នាក់ជាតិ​ឬ​ថ្នាក់​អន្តរជាតិ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការ​ការពារ​ដែល​សហចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​ឬ​អង្គជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង​​​សម្រេច​សម្រាប់​សាក្សី ត្រូវតែ​យល់​ឲ្យ​ច្បាស់ថា បើទោះ​ជា​សាក្សី​មាន​សិទ្ធិ​ស្នើសុំ​ចៅក្រម​ឲ្យចេញបញ្ជា​ផ្តល់​វិធានការ​ការពារ​ដល់ខ្លួន​ក៏ដោយ ពុំមែន​គ្រប់​សំណូមពរ​ទាំងអស់​សុទ្ធតែ​ត្រូវបាន​ទទួល​យល់ព្រម​នោះទេ។ នៅពេល​ដែល​សាក្សី​ណាម្នាក់​ស្នើសុំ​វិធានការ​ការពារ ចៅក្រម​នឹង​សម្រេច​ថាតើ​ត្រូវអនុញ្ញាត​ឬពុំ​អនុញ្ញាត​ និង​ថា​តើ​ត្រូវ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រើ​វិធានការ​បែបណា។

គោលបំណង​របស់​ចៅក្រម​គឺដើម្បី​ធានា​កិច្ចគាំពារ​សាក្សី ក៏ប៉ុន្តែ​មុននឹង​សម្រេច​យល់ព្រម​អនុញ្ញាត​ឲ្យមាន​វិធានការ​ការពារ​សាក្សី​ណាម្នាក់ ចៅក្រម​ត្រូវតែ​ពិចារណា​អំពី​តម្រូវការ​របស់​សាក្សី​រូបនេះ​និង​តម្រូវការ​របស់​ជនជាប់ចោទ ជាមួយគ្នា​នេះដែរ ​តម្រូវការ​​នៃការ​ជំនុំជម្រះ​ក្តី​ដោយ​យុត្តិធម៌​និង​ស្មើភាព។ ចៅក្រម​តែងតែ​ប្រឹក្សា​យោបល់​ជាមួយ​អង្គភាព​គាំពារ​សាក្សី​និង​អ្នកជំនាញ មុននឹង​សម្រេចចិត្ត​ទៅលើ​សំណើសុំ​វិធានការ​ការពារ​សាក្សី​ណាមួយ។

វិធានការ​ការពារ​សាក្សី​នៅ អ.វ.ត.ក ពុំមែន​មាន​ន័យថា​ការពារ​តែសុវត្ថិភាព​ផ្លូវកាយរបស់​សាក្សី​នោះទេ។ សាក្សី​ជាច្រើន​មាន​អារម្មណ៍​ភ័យខ្លាច​និង​ច្របូកច្របល់​នៅមុន​ពេលចូល​ខ្លួន​ផ្តល់​សក្ខីកម្ម ហើយ​គាត់​ត្រូវការ​ជំនួយ ការធានា និង​ព័ត៌មាន​អំពី​អ្វីដែល​នឹង​កើតឡើង។ អង្គភាព​គាំពារ​សាក្សី​និង​អ្នកជំនាញ​ក៏ផ្តល់​វិធានការ​ការពារ​សាក្សី​ពីភាព​តានតឹង​ផ្លូវចិត្ត​និង​អារម្មណ៍ ដែលជា​លទ្ធផល​នៃការ​ផ្តល់​សក្ខីកម្ម​ដែរ។ ដូច្នេះហើយ បានជា​អង្គភាព​គាំពារ​សាក្សី​និង​អ្នកជំនាញ​បង្កើត​វិធានការ​ច្រើនយ៉ាង​ក្នុងការ​ការពារ​សាក្សី ដែល​ក្នុងនោះ​រួមមាន​ទាំង​សេវា​ពិគ្រោះ​ផ្លូវចិត្ត​ដល់​សាក្សីម្នាក់ៗ​ ដែល​ផ្តល់ជូន​ដោយ​បុគ្គលិក​ជំនាញ​នៃ​អង្គការ​ចិត្តសង្គម-អន្តរវប្បធម៌ (ធីភីអូ)។

លោកស្រី វេនឌី ឡបវីន គឺជាអ្នក​សម្របសម្រួល​នៃ​អង្គភាព​គាំពារ​សាក្សី​និង​អ្នកជំនាញ​នៃ អ.វ.ត.ក។

វិធានការការពារសាក្សីនៅ អ.វ.ត.ក មានចែងនៅក្នុង វិធានទី២៩ នៃវិធានផ្ទៃក្នុងនៃ អ.វ.ត.ក និងនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំអនុវត្តវិធានការការពារ។

 
<< ចាប់ផ្ដើម < មុន 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 បន្ទាប់ > ចុងក្រោយ >>

ទំព័រ​ទី 7 ​ទាំងអស់ 26 ទំព័រ

ទំព័រដែលប្រជាប្រិយ

Contact now

Download
Victims Support Section of the ECCC