ភាសាខ្មែរEnglish (United Kingdom)
Home
Victims Support Section of the ECCC
All You Need to Know about the Duch Appeal Judgment

The Supreme Court Chamber will pronounce its judgement on appeals in Case 001 against Kaing Guek Eav alias Duch on 3 February 2012 at 10:00 am. On this page we have collected relevant background information.

Transcripts from the appeal hearings Case 001 fact sheet with timeline Fact sheet about Kaing Guek Eav alias Duch Biographies of judges, co-prosecutors, defence co-lawyers and civil party lawyers

For relevant legal documents, please see the right column on this page.

 A  live video stream of the judgement hearing  in English will be available on this web site. 

Source:http://www.eccc.gov.kh/en/articles/all-you-need-know-about-duch-appeal-judgment

 
Statement by Acting Director of the Office of Administration related to lack of cash flow to pay the ECCC’s national side’s staff salary for the month of December 2012 and budget situation for 2013

H.E. Kranh Tony, Acting Director of the Office of Administration of the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, met with all of the court's national officers and staff on Friday, 21 December 2012, to report on the latest ECCC developments. In the meeting, he informed them that there would be lack of cash flow to pay the national staff, ranging from drivers to prosecutors and judges.

H.E. Kranh Tony said he appreciated all officers and staff of the national side for their successful endeavour, efficiency and ability to handle important responsibilities thus far, particularly in the trials of Case 002. At this point, the Case 002 hearings have taken place for 142 days and have heard around 50 civil parties, witnesses and expert witnesses. Despite their demonstrated commitment, H.E. Kranh Tony informed the national staff about the ECCC budget situation and the challenge ahead of serious concern—the lack of cash flow to pay their salaries.

H.E. Kranh Tony explained, "The national component of the ECCC has sufficient fund to run until the end of 2012 and we will have enough cash flow to pay the salary of all staff members through this December. However, the payment will be late by two or three weeks," said H.E Kranh Tony. "The Budget and Finance Section is working on this issue with donor countries and the Fund Administrator (UNOPS) to receive around US $300,000 of remaining funds earmarked by the EU to pay for this December's salary."

The national component of the ECCC needs US$9.5 million to operate in 2013 as reported by next year's revised budget. Unlike previous years, the national side has received no new funding pledges from donor countries for 2013. The national side does have existing pledges of US $2.5 million in total, of which US $1.8 million is from the Royal Government of Cambodia and US $700,000 is from Germany.

H.E. Kranh Tony reminded the staff that funding for the ECCC comes from two major sources: financial contributions from the Royal Government of Cambodia and voluntary funding from supporters of the ECCC. The contributions from the Royal Government of Cambodia have been made on a timely basis to support the court's general operations, including utilities, building repair and maintenance, bus services for all national and international staff, health care services for the accused, and the court's outreach work. Funding for the national staff's salaries comes completely from voluntary contributions from international donor governments. Key donor countries for the national side include Japan, the European Union, Australia, Germany and the United Kingdom.

H.E. Kranh Tony emphasized that all national staff of the ECCC will not be receiving their salaries from January 2013 on unless fresh contributions are received soon. Again, this new delayed salary payment has indeed demoralized each and every one of the national staff. In such a situation, H.E. Kranh Tony hopes that the ECCC's key donor countries will endorse the revised budget for 2013 as soon as possible and provide funding to sustain the court's work and avoid disrupting the current active and smooth hearing process. 

 
STATEMENT BY THE INTERNATIONAL CO-INVESTIGATING JUDGE REGARDING ADDITIONAL CRIME SITES IN CASE FILE 004

The Office of the Co-Investigating Judges has been seised of a Supplementary Submission regarding additional investigations in Case File 004. A number of crime sites under investigation in Case File 004 have yet to be made public. Pursuant to Internal Rule 21(1)(c), the International Co-Investigating Judge wishes to issue the following information about those sites:

ADDITIONAL SITES IN CASE FILE 004

A) BATTAMBANG PROVINCE

Thipakdei Security Office and Tuol Mtes worksite, Thipakdei commune, Koas Krala Disitrict , Battambang Province Phnom Tra Cheak Chet and Along Vil Breng, Ruessei Preah village, Chhnal Mean Commune, Koas Krala Disitrict, Battambang Province Sector 1 Security Office and Damnak Reang execution site, Banan village, Kanteu commune, Banan District, Battambang Province

B) PURSAT PROVINCE

Tuol Seh Nhauv Pits and Prey Krabau Killing Fields, Rumlech and Khnar Totung communes, Bakan District, Pursat Province (treatment of the Khmer Krom) Phum Veal Prison, Talo commune, Bakan District, Pursat Province (treatment of the Khmer Krom) Svay Chrum aka Phum Thkaul prison and Boeng Bat Kandal aka Trach Kraol Prison, Boeng Bat Kandal commune, Bakan District, Pursat Province (treatment of the Khmer Krom) Chanreangsei Pagoda Execution Site - Kaun Thnoat or Cham Village mass graves and wells, Rumlech commune, Bakan District, Pursat Province (treatment of the East Zone evacuees) Veal Bak Chunching execution site, Sre Sdok commune, Kandieng District, Pursat Province (treatment of the East Zone evacuees)

C) TAKEO PROVINCE

"Prey Sokhon execution site" and the "Wat Ang Srei Muny Detention Centre", Sy Sla village, Thlea Prachum commune, Koh Andet District, Takeo Province (treatment of the Khmer Krom) Slaeng village forest; Wat Angkun; Preil and Saom villages Execution sites & Wat So Ben prison, Kok Prech and Kampeng communes, Kirivong District, Takeo Province (treatment of the Khmer Krom) Wat Pratheat Security Center, Kok Prech commune, Kirivong District, Takeo Province (treatment of the Khmer Krom) Kraing Ta Chan Security Center, Tram Kak District, Takeo Province, (treatment of the Khmer Krom and others)

D) KAMPONG THOM PROVINCE

The "Colonial Prison in Kampong-Thom", Kampong Thom City, Kampong Thom Province (purge of the Central Zone)

E) KAMPONG CHAM PROVINCE

"Thnal Bek execution site", Svay Teap commune, Chamkar leu District, Kampong Cham Province (in relation to Wat Baray Chan Dek Security Centre)

Any witnesses or victims with information concerning these sites may contact the ECCC Victims Support Section, where they will be given further information about giving evidence and eligibility to apply as civil parties:

       Victims Support Section
       Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia(ECCC)
       National Road 4 Chaom Chau, Porsenchey
       PO Box 71 Phnom Penh, Cambodia
       Office phone: 023 861 893
       Helpline: 097 742 4218

The office is open Monday to Friday except on public holidays.

Press release in PDF

 
VSS will hold the 8th Regional Meeting for 200 Civil Parties in Case 002 in Phnom Penh

The Victims Support Section (VSS) of the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) is holding its 8th Regional Meeting in 2012 and 2013 with 200 Civil Parties from 8 provinces of Cambodia. This meeting will be organized on Monday, 23 December, at Phnom Penh Ecumenical Diakonia Center in building 19-21, St. 330 Boeng Keng Kang III Khan Chamkar Morn, Phnom Penh. (Civil Parties' identities are protected) read more...>>

 
ជំនួយ​បន្ថែម​របស់​នូវែលហ្សេឡង់​ជា​សញ្ញានៃ​ការបន្ត​ការ​គាំទ្រ​ចំពោះ​ អ.វ.ត.ក

ជំនួយថវិកាបន្ថែមចំនួន ២០០ ០០០ ដុល្លារនូវែលហ្សេឡង់ ដល់​អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា ដែល​ឯកឧត្តម​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​នូវែលហ្សេឡង់​បាន​សន្យា​ពី​ម្សិលមិញ ជា​សញ្ញា​វិជ្ជមាន​និង​លើកទឹកចិត្ត​ចំពោះ​បុគ្គលិក​និង​មន្ត្រី​នៃ អ.វ.ត.ក ក៏ដូចជា​ចំពោះ​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ទាំងអស់ ដែល​បង្ហាញ​ពី​ការ​បន្ត​ការគាំទ្រ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​នូវែលហ្សេឡង់​ ចំពោះ​ដំណើរការ​ស្វែងរក​យុត្តិធម៌​ជូន​ជនរងគ្រោះ​នៃ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដែល​ជឿថា​ត្រូវបាន​ប្រព្រឹត្ត​ដោយ​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ។

ការសន្យា​ផ្តល់ជំនួយ​បន្ថែមនេះ​ធ្វើឡើង​ក្នុង​អំឡុង​ទស្សនកិច្ច​រយៈពេល​ជាង ១ម៉ោង របស់ ឯកឧត្តម​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​នូវែលហ្សេឡង់​និង​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​៨រូប​នៅ អ.វ.ត.ក នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២ ជាកិច្ច​បញ្ចប់​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​ជា​ផ្លូវការ​នៅ​កម្ពុជា​ដើម្បី​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​អាស៊ាន លើកទី២១ និង​មុន​នឹង​បន្ត​ដំណើរ​ទៅ​ប្រទេស​ភូមា។

ឯកឧត្តម ចន ឃី បានថ្លែង​ប្រាប់​អ្នកសារព័ត៌មាន​ថា "យើង​យល់​អំពី​សារសំខាន់​នៃ​ការងារ​ដែល អ.វ.ត.ក បាន​និង​កំពុងធ្វើ ហើយ​យើង​អបអរសាទ អ.វ.ត.ក ចំពោះ​ការបញ្ចប់​សំណុំរឿង ០០១ ដោយ​ជោគជ័យ។ សម្រាប់​ប្រជាជន​កម្ពុជា នេះ​គឺជា​ដំណើរការ​ដែល​ប្រកប​ដោយ​សារសំខាន់​មួយ គឺការ​ដាក់​ឲ្យ​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ដែល​ត្រូវបាន​ប្រព្រឹត្ត មួយទៀត​គឺការ​ផ្សះផ្សាជាតិ​ដែល​កើត​ចេញ​ពី​ដំណើរការ​នេះ។"

ឯកឧត្តម​បាន​បន្ថែម​ថា "យើង​អាច​មើល​ឃើញ​យ៉ាង​ច្បាស់​នូវ​ដំណើរការ​ផ្សះផ្សាជាតិ​ចេញពី​តុលាការ​ខ្មែរក្រហម តាម​រយៈ​ការ​ចូលរួម​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ជាង ១៦ម៉ឺននាក់ ដែល​បាន​មក​មើល​តុលាការ ស្វែងយល់​អំពី​តុលាការ និង​ចូលរួម​ក្នុង​ដំណើរការ​របស់​តុលាការ និង​តាម​រយៈ​ប្រព័ន្ធសារព័ត៌មាន​នានា​ដែល​ផ្សព្វផ្សាយ​ជាប្រចាំ​អំពី​តុលាការ​នេះ"។
ECH_1661
នេះជា​លើកទី១​ហើយ​ដែល អ.វ.ត.ក បាន​ទទួល​ស្វាគមន៍​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​របស់​ថ្នាក់ដឹកនាំ​រដ្ឋាភិបាល​នៃ​ប្រទេស​មួយ។ ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​របស់​ឯកឧត្តម​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ចន ឃី គឺជា​ការ​ទទួល​ស្គាល់​ថា អ្វីដែល អ.វ.ត.ក បាន​និង​កំពុង​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ធ្វើ មាន​សារសំខាន់​សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា សម្រាប់​ជនរងគ្រោះ​នៃ​របប​ខ្មែរក្រហម ដែល​មិនត្រឹមតែ​ជា​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ តែ​ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​ជនរងគ្រោះ​ម្នាក់​ជា​ជនជាតិ​នូវែលហ្សេឡង់ និង​មាន​ជនរងគ្រោះ​ជា​ជនជាតិ​ដទៃ​ផងដែរ។

ឯកឧត្តម​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​បាន​សង្កត់​ធ្ងន់​ថា "សារសំខាន់​នៃ​ការងារ​របស់ អ.វ.ត.ក គឺ អ្នក​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​បទឧក្រិដ្ឋត្​រូវតែ​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​មុខច្បាប់។ នូវែលហ្សេឡង់​ជា​ប្រទេស​ដែល​លើកកម្ពស់​ការ​គោរព​សិទ្ធិមនុស្ស ដូច្នេះ​ហើយ​បានជា​យើង​គាំទ្រ​ដំណើរការ​របស់ អ.វ.ត.ក។ ប្រជាជន​កម្ពុជា​ច្រើន​ណាស់​បាន​បាត់បង់​ជីវិត​ក្នុង​របប​ខ្មែរក្រហម ហើយ​នូវែលហ្សេឡង់​មិនអាច​ឈរ​ឧិបដៃ​មើល​បាន​ទេ។ យើង​ត្រូវតែ​ធានា​ថា អ្នក​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្ត​បទឧក្រិដ្ឋ​ត្រូវតែ​ប្រឈមមុខ​នឹង​ច្បាប់"។

នៅក្នុង​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​នេះ ឯកឧត្តម​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ក៏បាន​ជួប​ពិភាក្សា​ជាមួយ​ប្រធាន​ការិយាល័យ​រដ្ឋបាល​ស្តីទី​នៃ អ.វ.ត.ក ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី និង​លោក ឃ្នុត រ៉ូសិនហក ជាអនុប្រធាន ព្រមទាំង​បាន​ជួបពិភាក្សា​ជាមួយ​លោកស្រី​ចៅក្រម ស៊ីលវៀរ ខាតរ៉ាយ ដែល​មកពី​ប្រទេស​នូវែលហ្សេឡង់ និង​លោក​ចៅក្រម និល ណុន ជា​ប្រធាន​អង្គជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង ដើម្បី​ស្វែងយល់​អំពី​ការងារ​ចំពោះមុខ និង​ឧបសគ្គ​នានា​ដែល អ.វ.ត.ក ត្រូវ​ជំនះ​ដើម្បី​បំពេញ​ឈាន​ទៅ​បញ្ចប់​បេសកកម្ម​របស់ខ្លួន​ដោយ​ជោគជ័យ។

ក្នុងចំណោម​ជនរងគ្រោះ​ជាង ១ម៉ឺន២ពាន់នាក់ ដែល​ត្រូវ​ធ្វើទារុណកម្ម​និង​សម្លាប់​នៅ​មន្ទីរ​សន្តិសុខ ស-២១ (គុកទួលស្លែង) ក៏មាន​ជនបរទេស​មួយចំនួន ក្នុងនោះ ជនរងគ្រោះ​មួយរូប​ជាជនជាតិ​នូវែលហ្សេឡង់ គឺលោក ឃែរី ហាមីល ដែល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ ប្អូនប្រុស​របស់​គាត់ រ៉ប ហាមីល ត្រូវបាន​ទទួលស្គាល់​ជា​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០១ និង ០០២។ នេះ​ក៏ជា​ហេតុផល​មួយ​នៃ​ទស្សនកិច្ច​របស់​ឯកឧត្តម​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​នូវែលហ្សេឡង់​នៅ អ.វ.ត.ក ផងដែរ។

ជាងនេះទៅទៀត ចៅក្រម​មួយរូប​ក្នុង​ចំណោម​ចៅក្រម​ទាំង៥រូប​នៅ​អង្គជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង គឺជា​ជនជាតិ​នូវែលហ្សេឡង់ គឺ​លោកស្រី​ចៅក្រម ស៊ីលវៀរ ខាតរ៉ាយ ដែល​ទទួល​បាន​ការ​គោរពយ៉ាង​ខ្ពស់ខ្ពស់​នៅក្នុង​ប្រទេស​របស់​លោកស្រី ជាស្ត្រី​ទីមួយ​ដែល​ត្រូវបាន​ទទួលស្គាល់​និង​ផ្តល់​តំណែង​ខ្ពស់ បំផុត​ខាង​វិស័យ​ច្បាប់​នៅ​ប្រទេស​នូវែលហ្សេឡង់។ ឯកឧត្តម ចន ឃី បាន​ប្រាប់​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ថា "វាមាន​សារសំខាន់​ណាស់ដែល​យើង​ផ្តល់​ជំនួយ​ថវិកា​ដល់ អ.វ.ត.ក ម្យ៉ាង​គឺ​ដើម្បី​រួមចំណែក​កាត់​បន្ថយ​បន្ទុក​ចំណាយ​របស់​តុលាការ ម្យ៉ាងទៀត​គឺ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ការគាំទ្រ​របស់​យើង​ចំពោះ​លោកស្រី ស៊ីលវៀរ ខាតរ៉ាយ ដែល​បម្រើការ​នៅ​ទីនេះ​ក្នុង​ឋានៈ​ជា​ចៅក្រម​នៅ​អង្គជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង។"
NZ20PM20giving20short20speech20to20Media

ជាងនេះទៅទៀត ឯកឧត្តម ចន ឃី សង្ឃឹមថា ប្រជាជន​នូវែលហ្សេឡង់​នឹង​យល់​អំពី​សារសំខាន់​របស់ អ.វ.ត.ក និង​ជំនួយ​របស់​នូវែលហ្សេឡង់​ដល់​តុលាការ​នេះ។ ឯកឧត្តមបន្ថែមថា "បន្ទាប់ពី​វិលត្រឡប់​ទៅ​ប្រទេស​នូវែលហ្សេឡង់វិញ ខ្ញុំ​សង្ឃឹម​ថា​នឹង​ផ្សព្វផ្សាយ​ដល់​ប្រជាជន​នូវែលហ្សេឡង់ ឲ្យ​យល់​ដឹង​អំពី​របប​ប៉ុលពត និង​អំពី​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ដែល​បាន​កើតឡើង​នៅ​ទីនេះ​​ពី​អតីតកាល។ ហើយខ្ញុំ​សង្ឃឹម​ថា ប្រជាជន​នូវែលហ្សេឡង់​នឹង​យល់​អំពី​សារសំខាន់​នៃ​ការងារ​ដែល​កំពុងតែ​ដំណើរការ​នៅទីនេះ អំពី​សារសំខាន់​នៃ​ការ​ផ្តល់​ជំនួយ​ថវិកា​របស់​នូវែលហ្សេឡង់ និង​អំពី​ការងារ​របស់​លោកស្រី ស៊ីលវៀរ ខាតរ៉ាយ"។

ប្រទេស​នូវែលហ្សេឡង់​ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស​មួយចំនួន​ដែល​ផ្តល់​ការ​គាំទ្រ​ទាំង​បច្ចេកទេស និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ចាប់​តាំងពី​ពេល​បង្កើត អ.វ.ត.ក ជាលើក​ដំបូង​នៅ​ឆ្នាំ ២០០៦។ គិតរហូត​មក​ដល់​ពេលនេះ ជំនួយ​ថវិកា​ដែល​ប្រទេស​នូវែលហ្សេឡង់​បាន​ផ្តល់​ជូន អ.វ.ត.ក មាន​ចំនួន​សរុបប្​រមាណ ១លាន២សែន ដុល្លារ​នូវែលហ្សេឡង់​ហើយ៕

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 11
unicode

Who's Online

We have 13 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday134
mod_vvisit_counterYesterday529
mod_vvisit_counterThis week1475
mod_vvisit_counterThis month1475
mod_vvisit_counterTotal5477926

Today: 05 April 2020

Victims Support Section of the ECCC