ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home រូបភាពសកម្មភាពនានា វេទិកាថ្នាក់តំបន់នៃដើមប​ណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០២ នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងកំពង់ចាម
រូបភាពសកម្មភាពនានា - វេទិកាថ្នាក់តំបន់នៃដើមប​ណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០២ នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងកំពង់ចាម
មតិស្វាគមន៌របស់លោក  រោង ឈង ប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ នៃអ.វ.ត.ក
មតិស្វាគមន៌របស់...
Image Detail
Welcome Remarks by Mr. SEMJON Pauker, Donor of VSS/ECCC
Welcome Remarks...
Image Detail
សុន្ទរកថាបើកដោយ ឯកឧត្តម សឹម សុខព្រី តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តម ហ៊ុន ណេង ទីប្រឹក្សាសមេ្តចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន និងជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម
សុន្ទរកថាបើកដោយ...
Image Detail
ទិដ្ឋភាពការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារស្តីពី អ.វ.ត.ក
ទិដ្ឋភាពការបញ្ច...
Image Detail
បទបង្ហាញពេញអង្គ
បទបង្ហាញពេញអង្គ
Image Detail
បទបង្ហាញពេញអង្គ
បទបង្ហាញពេញអង្គ
Image Detail
លោក ពេជ អង្គ សហមេធាវីជាតិនាំមុខ
លោក ពេជ អង្គ សហ...
Image Detail
លោកស្រី អេលីហ្សាបែត ស៊ីម៉ុននូ ហ្វត សហមេធាវីនាំមុខអន្តរជាតិ តំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី បទបង្ហាញពី“តួនាទីរបស់សហមេធាវីនាំមុខ- អន្តរជាតិ”
លោកស្រី អេលីហ្ស...
Image Detail
លោក តាន់ វិសាល ប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសំណង និងវិធានការ មិនមែនបច្ចេកទេសតុលាការ បទបង្ហាញពី “ការងារសំណង និង វិធានការមិនមែនបច្ចេកទេសតុលាការ”
លោក តាន់ វិសាល ...
Image Detail
 
លេខ​រៀង 
 
 
Powered by Phoca Gallery
Victims Support Section of the ECCC