ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home រូបភាពសកម្មភាពនានា វេទិកាថ្នាក់តំបន់នៃដើមបណ្តឹងរ​ដ្ឋប្បវេណីសំណុំរឿ​ង០០២ នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ ក្រុងក្រចេះ
រូបភាពសកម្មភាពនានា - វេទិកាថ្នាក់តំបន់នៃដើមបណ្តឹងរ​ដ្ឋប្បវេណីសំណុំរឿ​ង០០២ នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ ក្រុងក្រចេះ
លោក រោង ឈង ប្រធានអង្គភាពគាំពារ ជនរងគ្រោះ ប្រគល់ស៊ីឌី ដល់អភិបាលខេត្តក្រចេះ
លោក រោង ឈង ប្រធ...
Image Detail
បុគ្គលិកផ្នែកផ្សព្វផ្សាយរៀបចំវេទិកាថ្នាក់តំបន់
បុគ្គលិកផ្នែកផ្...
Image Detail
ពិធីបាំងស្សុកូល
ពិធីបាំងស្សុកូល
Image Detail
ពិធីបាំងស្សុកូលក្នុងវេទិកាក្នុងខេត្តក្រចេះ
ពិធីបាំងស្សុកូល...
Image Detail
ឯកឧត្តម ខាំ ភឿន អភិបាលខេត្តក្រចេះ
ឯកឧត្តម ខាំ ភឿន...
Image Detail
វេទិកាតាមតំបន់នៅខេត្តក្រចេះ​
វេទិកាតាមតំបន់ន...
Image Detail
អ្នកចូលរួមអានឯកសារផ្សព្វផ្សាយក្នុងវេទិកា
អ្នកចូលរួមអានឯក...
Image Detail
លោក ដូមីនិក ម៉ាស លេខាទីមួយនៃស្ថានទូតបារាំង
លោក ដូមីនិក ម៉ា...
Image Detail
ពិភាគ្សាក្រុម
ពិភាគ្សាក្រុម
Image Detail
កញ្ញា អ៊ុង រស្មី ជំនួយការផ្នែកផ្សព្វផ្សាយទទួលចុះឈ្មោះអ្នកចូលរួមក្នុងវេទិកានៅក្រចេះ
កញ្ញា អ៊ុង រស្ម...
Image Detail
លោក ចន័្ទ តារារស្មី សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិរងនៃការរិយាល័យ ប្រគល់សាលក្រមឌុច ដល់លោកស្រីចាត សូរស្មី ព្រះរាជាអាជ្ញាខេត្តក្រចេះ​
លោក ចន័្ទ តារារ...
Image Detail
អ្នកចូលរួមទស្សនាខ្សែភាពយន្ត \
អ្នកចូលរួមទស្សន...
Image Detail
កិច្ចពិភាគ្សាក្នុងវេទិកាតាមតំបន់នៃដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
កិច្ចពិភាគ្សាក្...
Image Detail
គោរពភ្លេងជាតិក្នុងវេទិកាខេត្តក្រចេះ ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០
គោរពភ្លេងជាតិក្...
Image Detail
 
លេខ​រៀង 
 
 
Powered by Phoca Gallery
Victims Support Section of the ECCC