ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home រូបភាពសកម្មភាពនានា វេទិកាថ្នាក់តំបន់នៃដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី សំណុំរឿង០០២ នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១០ ក្រុងបា​​​​​ត់ដំបង​​
រូបភាពសកម្មភាពនានា - វេទិកាថ្នាក់តំបន់នៃដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី សំណុំរឿង០០២ នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១០ ក្រុងបា​​​​​ត់ដំបង​​
លោក រោង ឈង ប្រធានអង្គភាពគាំពារ ជនរងគ្រោះផ្តល់សុន្ទរកថាបើក
លោក រោង ឈង ប្រធ...
Image Detail
អ្នកចូលរួមក្នុងវេទិកាខេត្តបាត់ដំបង​
អ្នកចូលរួមក្នុង...
Image Detail
ឯកឧត្តម សៀង ស៊ុតថង អភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបង ឯកឧត្តមក្រាញ់ តូនី ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្តីទីសាលាក្តីខ្មែរក្រហម លោក នៅ យ៉ារត្ន័ ប្រធានតុលាការខេត្តបាត់ដំបង
ឯកឧត្តម សៀង ស៊ុ...
Image Detail
លោកអ៊ំ ជុំ ម៉ី ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីសំណុំរឿង ០០១ ចែករំលែកបទពិសោធន៍
លោកអ៊ំ ជុំ ម៉ី ...
Image Detail
 
លេខ​រៀង 
 
 
Powered by Phoca Gallery
Victims Support Section of the ECCC