ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home រូបភាពសកម្មភាពនានា វេទិកាថ្នាក់តំបន់នៃដើមប​ណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០២ នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងកំពត
រូបភាពសកម្មភាពនានា - វេទិកាថ្នាក់តំបន់នៃដើមប​ណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០២ នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងកំពត
លោក រោង ឈង, ប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរង​គ្រោះប្រគល់កាលក្រមឌុចដល់ ឯកឧត្តម ខូយ ឃុនហ៊ូ​រ អភិបាលខេត្ត​កំពត
លោក រោង ឈង, ប្រ...
Image Detail
ឯកឧត្តម ខូយ ឃុនហ៊ូរ អភិបាលខេត្តកំពត
ឯកឧត្តម ខូយ ឃុន...
Image Detail
លោក ហ្រ្វាំង ហ្វុលភើល អ្នកហាត់ការផ្នែកច្បាប់ នៅស្ថានទូតនៃសារធារណរដ្ឋសហពន្ធ័អាល្លឺម៉ង់
លោក ហ្រ្វាំង ហ្...
Image Detail
ប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះប្រគល់ស៊ីឌី និងសៀវភៅសាលក្រមឌុចទៅអភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តក្រចេះ
ប្រធានអង្គភាពគា...
Image Detail
លោក វេជ្ជបណ្ឌិត មុនី សុត្ថារាអ្នកសម្រសម្រួលគំរោង អង្គការ TPO
លោក វេជ្ជបណ្ឌិត...
Image Detail
ពិធីបាំងស្សុកូល
ពិធីបាំងស្សុកូល
Image Detail
មេធាវីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនិយាយទៅកាន់កូនក្តីក្នុងវេទិកានៅខេត្តកំពត ១៧ មករា ឆ្នាំ២០១១
មេធាវីដើមបណ្តឹង...
Image Detail
អ្នកចូលរួមទស្សនាខ្សែភាពយន្ត \
អ្នកចូលរួមទស្សន...
Image Detail
មេធាវីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីសំណុំរឿង ០០២
មេធាវីដើមបណ្តឹង...
Image Detail
ប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងវេទិកានៅខេត្តកំពត ថ្ងៃទី១៧ មករា ឆ្នាំ២០១១
ប្រធានអង្គភាពគា...
Image Detail
អភិបាលខេត្តកំពតមានប្រសាសន៏ទៅកាន់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី ១៧ មករា ឆ្នាំ ២០១១
អភិបាលខេត្តកំពត...
Image Detail
ការទស្សនាខ្សែភាពយន្តឯកសារ \'\'អំពីឳពុកខ្ញុំ\'\' វេទិកានៅខេត្តកំពត
ការទស្សនាខ្សែភា...
Image Detail
លោក ហ្រ្វាំង ហ្វុលភើល អ្នកហាត់ការផ្នែកច្បាប់ នៅស្ថានទូតនៃសារធារណរដ្ឋសហពន្ធ័អាល្លឺម៉ង់
លោក ហ្រ្វាំង ហ្...
Image Detail
 
លេខ​រៀង 
 
 
Powered by Phoca Gallery
Victims Support Section of the ECCC