ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home រូបភាពសកម្មភាពនានា វេទិកាថ្នាក់តំបន់​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងស្វាយរៀង
រូបភាពសកម្មភាពនានា - វេទិកាថ្នាក់តំបន់​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងស្វាយរៀង
លោក រោង ឈង ប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះផ្តល់កិច្ចស្វាគមន៍​
លោក រោង ឈង ប្រធ...
Image Detail
ពិធីបាំងស្សុកូលតាមបែបសាសនាដល់ជនរងគ្រោះសម័យខ្មែរក្រហម
ពិធីបាំងស្សុកូល...
Image Detail
គណៈអធិបតីក្នុងពិធីគោរពភ្លេងជាតិ
គណៈអធិបតីក្នុងព...
Image Detail
ទិដ្ឋភាព នៃអ្នកចូលរួមក្នុងវេទិកាថ្នាក់តំបន់
ទិដ្ឋភាព នៃអ្នក...
Image Detail
លោក ស៊ុម សុជាតិ អភិបាលរង​ខេត្តស្វាយរៀងផ្តល់​សុ​ន្ទរក​ថា​បើក
លោក ស៊ុម សុជាតិ...
Image Detail
លោ​កជំទាវ ជា លាង សហព្រះរាជអាជ្ញានៃការិយាល័យ សហព្រះរាជអាជ្ញា ប្រគល់សាលក្រមសំណុំរឿង ០០១ ដល់លោក ស៊ុម សុជាតិ អភិបាលរងខេត្តស្វាយរៀង
លោ​កជំទាវ ជា លា...
Image Detail
លោក រោង ឈង ប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ ប្រគល់សាលក្រមករណីសំណុំរឿង ០០១ ដល់លោក កែវ សុធា ព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តស្វាយរៀង
លោក រោង ឈង ប្រធ...
Image Detail
​លោកជំទាវ ជា លាង សហព្រះរាជអាជ្ញានៃការិយាល័យ សហព្រះរាជអាជ្ញា
​លោកជំទាវ ជា លា...
Image Detail
​​​លោក តាន់ វិសាល ប្រធានគ្រប់គ្រងគំរោងនៃ អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ
​​​លោក តាន់ វិស...
Image Detail
កិច្ចពិភាគ្សា​
កិច្ចពិភាគ្សា​
Image Detail
លោកស្រីមេធាវី ទី ស្រ៊ីណា ធ្វើបទបង្ហាញក្នុងកិច្ចពិភាគ្សាក្រុម
លោកស្រីមេធាវី ទ...
Image Detail
 
លេខ​រៀង 
 
 
Powered by Phoca Gallery
Victims Support Section of the ECCC