ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home រូបភាពសកម្មភាពនានា វេទិកាថ្នាក់តំបន់​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង
រូបភាពសកម្មភាពនានា - វេទិកាថ្នាក់តំបន់​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង
លោក រោង ឈង ប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ
លោក រោង ឈង ប្រធ...
Image Detail
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ទូច ម៉ារីម អភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ទ...
Image Detail
លោក ញ៉ែម សំណាង មន្រ្តីអង្គភាពគាំពារសាក្សី/អ្នកជំនាញ
លោក ញ៉ែម សំណាង ...
Image Detail
លោកបណ្ឌិត អាន់ឌ្រា សេលមីស៊ី អ្នកសម្របសម្រួលគំរោងសេវាសន្តិភាពនៃទីភ្នាក់ងារ អភិឌ្ឍន៌អន្តរជាតិអាល្លឺម៉ង់
លោកបណ្ឌិត អាន់ឌ...
Image Detail
លោក រាជ សម្បត្តិ ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ
លោក រាជ សម្បត្ត...
Image Detail
លោក ពេជ អង្គ សហមេធាវីជាតិនាំមុខ
លោក ពេជ អង្គ សហ...
Image Detail
លោក វ៉េង ហ៊ត់ សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិរងនៃការរិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា
លោក វ៉េង ហ៊ត់ ស...
Image Detail
លោក វីនសិន ដឺ វ៉ាល អេតម៉ាល់  ជំនួយការជាន់ខ្ពស់ នៃការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា
លោក វីនសិន ដឺ វ...
Image Detail
មេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ក្នុងកិច្ចពិភាក្សា សំណួរ-ចម្លើយជាមួយដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
មេធាវីតំណាងដើមប...
Image Detail
លោកស្រី ជិន ម៉េត​ និងលោកស្រី ជុំ នៅ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីសំណុំរឿង ០០១
លោកស្រី ជិន ម៉េ...
Image Detail
លោកស្រី អេលីហ្សាបែត ស៊ីម៉ុននូ ហ្វត សហមេធាវីនាំមុខអន្តរជាតិ តំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
លោកស្រី អេលីហ្ស...
Image Detail
បទបង្ហាញពេញអង្គដោយក្រុមមេធាវីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីសំណុំរឿង ០០២
បទបង្ហាញពេញអង្គ...
Image Detail
 
លេខ​រៀង 
 
 
Powered by Phoca Gallery
Victims Support Section of the ECCC