ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស
Home រូបភាពសកម្មភាពនានា វេទិកាថ្នាក់តំបន់ ​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា​ កក្កដា ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងសៀមរាប
រូបភាពសកម្មភាពនានា - វេទិកាថ្នាក់តំបន់ ​នៃដើមបណ្តឹង​​រដ្ឋប្បវេណី​សំណុំរឿង០០​២ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា​ កក្កដា ឆ្នាំ២០១១ ក្រុងសៀមរាប
លោក រោង ឈង ប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ
លោក រោង ឈង ប្រធ...
Image Detail
វេទិកាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីថ្នាក់តំបន់សំណុំរឿង០០២ ក្រុងសៀមរាប
វេទិកាដើមបណ្តឹង...
Image Detail
លោកបណ្ឌិត អាន់ឌ្រា សេលមីស៊ី អ្នកសម្របសម្រួលគំរោងសេវាសន្តិភាពនៃទីភ្នាក់ងារ អភិឌ្ឍន៌អន្តរជាតិអាល្លឺម៉ង់
លោកបណ្ឌិត អាន់ឌ...
Image Detail
លោក ដូមីនិក ម៉ាស អគ្គទីប្រឹក្សានៃស្ថានទូត បារាំងនៅកម្ពុជា
លោក ដូមីនិក ម៉ា...
Image Detail
កញ្ញា កាតារី ណា ល្វីស កូនីត តំណាងស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់
កញ្ញា កាតារី ណា...
Image Detail
បទបង្ហាញពេញអង្គ
បទបង្ហាញពេញអង្គ
Image Detail
លោក  អ៊ីម សុភា ប្រធានកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយ អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ នៃ អ.វ.ត.ក
លោក អ៊ីម សុភា ...
Image Detail
លោក សេង ប៊ុនឃាង សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិរងនៃការរិយាល័យ សហព្រះរាជអាជ្ញា
លោក សេង ប៊ុនឃាង...
Image Detail
លោក ដាល លីសាក់ ជំនួយការសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ
លោក ដាល លីសាក់ ...
Image Detail
លោក ញ៉ែម សំណាង មន្រ្តីអង្គភាពគាំពារសាក្សី/អ្នកជំនាញ
លោក ញ៉ែម សំណាង ...
Image Detail
ការបញ្ចេញមតិ៖ កញ្ញា ហាវ សុភា និងលោក នេត ផល្លី ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីសំណុំរឿង ០០១ និងវេជ្ជបណ្ឌិត មុនី សុត្ថារា អ្នកសម្របសម្រួលគំរោងនៃអង្គការចិត្តសង្គម អន្តរវប្បធម៌
ការបញ្ចេញមតិ៖ ក...
Image Detail
លោក វេជ្ជបណ្ឌិត មុនី សុត្ថារា អ្នកសម្របសម្រួលគំរោងនៃអង្គការចិត្តសង្គម អន្តរវប្បធម៍
លោក វេជ្ជបណ្ឌិត...
Image Detail
លោក នេត ផល្លី ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីសំណុំរឿង ០០១
លោក នេត ផល្លី ដ...
Image Detail
កញ្ញា ហាវ សុភា ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីសំណុំរឿង ០០១
កញ្ញា ហាវ សុភា ...
Image Detail
កិច្ចពិភាក្សារវាង មេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី និង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីសំណុំរឿង០០២
កិច្ចពិភាក្សារវ...
Image Detail
 
លេខ​រៀង 
 
 
Powered by Phoca Gallery
Victims Support Section of the ECCC