បុគ្គលិកអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ លោក Wolfgang Moser ២៦​តុលា ២០១០
Stop slideshowStart slideshowRefreshបិទ​បង្អួច