លោក  តារិក អាបដុលហាក់ ជំនួយការជាន់ខ្ពស់នៃការរិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ
Stop slideshowStart slideshowRefreshបិទ​បង្អួច