លោកស្រី អេលីហ្សាបែត ស៊ីម៉ុននូ ហ្វត សហមេធាវីនាំមុខអន្តរជាតិ តំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី បទបង្ហាញពី“តួនាទីរបស់សហមេធាវីនាំមុខ- អន្តរជាតិ”
Stop slideshowStart slideshowRefreshបិទ​បង្អួច