មេធាវីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនិយាយទៅកាន់កូនក្តីក្នុងវេទិកានៅខេត្តកំពត ១៧ មករា ឆ្នាំ២០១១
Stop slideshowStart slideshowRefreshបិទ​បង្អួច