ប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងវេទិកានៅខេត្តកំពត ថ្ងៃទី១៧ មករា ឆ្នាំ២០១១
Stop slideshowStart slideshowRefreshបិទ​បង្អួច