លោក ហ្រ្វាំង ហ្វុលភើល អ្នកហាត់ការផ្នែកច្បាប់ នៅស្ថានទូតនៃសារធារណរដ្ឋសហពន្ធ័អាល្លឺម៉ង់
Stop slideshowStart slideshowRefreshបិទ​បង្អួចNext image