លោក រោង ឈង ប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះផ្តល់កិច្ចស្វាគមន៍​
Previous imageStop slideshowStart slideshowRefreshបិទ​បង្អួច