វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជនបង្គោលរបស់អង្គភាពជនរងគ្រោះនៅសណ្ធាគារ សាន់វ៉េ ១៥ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០
Stop slideshowStart slideshowRefreshបិទ​បង្អួចNext image