លោក Dale Lysak ជំនួយការជាន់ខ្ពស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ក្នុងកំឡុងពេលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលលជនបង្គោល រៀបចំដោយអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ​
Stop slideshowStart slideshowRefreshបិទ​បង្អួច