វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជនបង្គោលរបស់អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៅ សណ្ធាគារអ៉ឹមភឺរៀល ថ្ងៃទី២៦ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០
Stop slideshowStart slideshowRefreshបិទ​បង្អួច