លោកបណ្ឌិត អាន់ឌ្រា សេលមីស៊ី អ្នកសម្របសម្រួលគំរោងសេវាសន្តិភាពនៃទីភ្នាក់ងារ អភិឌ្ឍន៌អន្តរជាតិអាល្លឺម៉ង់
Stop slideshowStart slideshowRefreshបិទ​បង្អួច