លោក ដូមីនិក ម៉ាស អគ្គទីប្រឹក្សានៃស្ថានទូត បារាំងនៅកម្ពុជា
Stop slideshowStart slideshowRefreshបិទ​បង្អួច