ការបញ្ចេញមតិ៖ កញ្ញា ហាវ សុភា និងលោក នេត ផល្លី ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីសំណុំរឿង ០០១ និងវេជ្ជបណ្ឌិត មុនី សុត្ថារា អ្នកសម្របសម្រួលគំរោងនៃអង្គការចិត្តសង្គម អន្តរវប្បធម៌
Stop slideshowStart slideshowRefreshបិទ​បង្អួច